Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psoriasispatienter har mere end 100 procent større sundhedsudgifter

Simon Francis Thomsen

Psoriasis har en række skjulte omkostninger for patienterne, fastslår professor, Simon Francis Thomsen, Bispebjerg hospital, som for nylig har fået offentliggjort en undersøgelse om de socioøkonomiske omkostninger og uligheder, der typisk rammer patienter med psoriasis.

Af undersøgelsen, som omhandler 13.025 psoriasispatienter og 25.629 danskere uden psoriasis fremgår, at psoriasispatienter har 116 procent flere sundhedsudgifter end kontrolgruppen. Udgifterne topper i det år, hvor patienterne henvises til hospital for psoriasisbehandling og er tilsvarende høje bagefter.

”Patienterne har altså mere end dobbelt op flere udgifter end baggrundsbefolkningen, så det at have psoriasis har en socialøkonomisk slagside, som yderligere forstærkes af, at undersøgelsen desuden viser, at patienterne også i årene op til at de får diagnosen og i tiden lige efter også har en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og en lavere indtjening end kontrolgruppen,” siger professor Simon Francis Thomsen.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Dermatology, er et kohortestudie og viser desuden, at psoriasispatienter også i højere grad end mennesker i kontrolgruppen lider af en række andre sygdomme som for eksempel hjertekredsløbssygdomme og psykiatriske diagnoser.

”I Danmark har psoriasis en signifikant indflydelse på patienternes sundhedsudgifter, indtægt, jobmuligheder og er associeret med en række komorbide sygdomme,” konkluderer studiet.

Studiet der er en landsdækkende undersøgelse af den sociale og økonomiske byrde af psoriasis for patienter i Danmark i form af en case-matchet undersøgelse af psoriasis indflydelse på patienternes indkomst-, ansættelses- og sundhedsomkostninger i Danmark er udført ved hjælp af en retrospektiv analyse af patienter med en hospitalsdiagnose lydende på psoriasis. Patienterne er  identificerede via NPR.

Forskningsprojektet, som netop er offentliggjort i Dermatology, er ifølge Simon Francis Thomsen desuden led i et større forskningsprojekt, Improve, som forsøger at komme tæt på psoriasispatienters hverdagsliv, for på den måde at kunne hjælpe patienterne til et bedre liv:  

”Vi forsøger at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe patienterne til et bedre liv, og hvor og hvordan vi kan sætte ind, så sygdommen får mindre social slagside. I stedet for blot bevidstløst at medicinere og injicere, må vi blive klogere på, hvilke udfordringer de har i deres hverdag, sådan at vi ved at kende deres liv bedre, kan være med til rykke dem længere, som jo er det, vi gerne vil.”

Studiet og hele Improve-projektet, som også afføder en række andre studier af psoriasispatienter helbredsforhold og livskvaliteter, skal ifølge professoren ses i lyset af regionernes mål om et mere værdibaseret sundhedsvæsen:

”Vi har i en årrække i sundhedsvæsnet haft fokus på produktion. Men nu er der også ønsker om, at vi i endnu højere grad også lægger vægt på, hvad patienter ønsker, der skal ske med deres liv, hvad der giver de enkelte patienter livskvalitet,” forklarer Simon Francis Thomsen.

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter