Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gamechanger for atopisk dermatitis glæder læger og patienter

EADV: En gamechanger - det er den rette betegnelse for den udvikling som atopisk eksem - eller atopisk dermatitis (AD) - gennemlever i disse år.

Fra at være en umådelig pinefuld sygdom, stort set uden andre behandlingsmuligheder end lægemidler med alvorlige risici og cremer og salver, ofte meget dyre, ankommer der i de kommende år en række umådeligt effektive biologiske lægemidler som kan give de allersværeste tilfælde af AD muligheden for at leve et normalt liv. 

Det første af disse biologiske lægemidler Dupixent  (dupilumab), en såkaldt IL-4, IL-13 hæmmer, ankom til voksne danske patienter for halvandet år siden. Det blev godkendt af Medicinrådet 30. januar 2018, og dengang bedømte rådet, at målgruppen var moderat til svær AD og rettet til ca. 500 patienter. I dag er 350 patienter i behandling med det nye lægemiddel, og måske er målgruppen reelt helt op til 2000. 

Snart kommer de næste lægemidler – og om bare et par år er det sandsynligt, at patienter med moderat til svær atopisk dermatitis kan få gavn af op til syv nye lægemidler, måske ligefrem flere.

Det bliver dyrt. Disse lægemidler forventes at koste op mod 100.000 kr. pr. år. I det omfang lægemidlerne deler virkningsmekanisme kan priserne dog blive reduceret, måske ligefrem mærkbart, når det danske sundhedsvæsen i udbudsrunder skal beslutte, hvilke af lægemidlerne, som skal være det foretrukne.

Lægerne er begejstrede for de nye muligheder:

”Nu har vi fået erfaringer med Il-4/il13 hæmmeren og kan konstatere, at patienterne, som enten ikke tåler eller ikke har gavn af de nuværende behandlinger, har stor gavn af det nye lægemiddel. Det giver mulighed for at få sygdommen under kontrol. Og alt tyder på, at de nye lægemidler har samme gode effekt,” siger Christian Vestergaard, overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

Dermed skifter moderat til svær AD fra at være en uhelbredelig sygdom, hvor patienterne lever et liv i helvede og med enorme sociale omkostninger, til at blive en sygdom, som er i kontrol og hvor patienterne får adgang til nætter med sammenhængende søvn og dage uden konstant kløen og stor risiko for blødninger.

God chance for at få politisk opmærksomhed

Men nok så interessant er det, at AD fra at være en politisk upåagtet sygdom, pludselig kan rykke op i en klasse, hvor politikere vil interessere sig for denne patientgruppe:

”Atopisk eksem kaldes jo også børneeksem, og det signalerer stærkt, at det er en sygdom, som går over med tiden. Det er også en udbredt misforståelse at atopisk eksem er en allergi, og altså vanskeligt at gøre noget ved. Men det er forkert. Atopisk eksem er en inflammatorisk sygdom som f.eks. kroniske tarmsygdomme. Samtidig har de hårdest ramte patienter ikke haft adgang til virkelig virksom medicin. Samlet har det svækket den politiske opmærksomhed,” siger Christian Vestergaard.   

Til det årlige møde i de europæiske dermatologers videnskabelige selskab, EADV, i Madrid i år var denne gamechanger endog særdeles synlig. Denne gang var markedsføringen af de nye midler mod AD langt større end for psoriasis, som ellers plejer at dominere billedet når dermatologerne mødes. Nu er den dominerende position overtaget af AD.

Det blev også bemærket af formanden for Atopisk Eksem Forening, Anne Vastrup: ”Det er dejligt, at der nu er så meget opmærksomhed om sygdommen og så mange nye behandlinger. For 10 år siden var der meget få nyheder. Det er afgørende ændret nu. Det startede for tre-fire år siden, og nu får atopisk dematitis virkelig meget opmærksomhed, forsknings- og behandlingsmæssigt,” siger hun.

Anne Vastrup håber, at den nye situation med effektive lægemidler kan hjælpe til at få større politisk opmærksomhed:

”Det er vi ikke så forvænt med, måske fordi mange opfatter det som en børnesygdom, man vokser fra. Det er ikke tilfældet. Helt op til 14 procent af dem, der rammes af børneeksem, fortsætter med at have sygdommen som voksne, og en stor del af dem, rammes hårdt,” siger Anne Vastrup.

”Der er mange grunde til at atopisk eksem kan flyve under radaren, og en af dem er utvivlsomt, at patienterne ikke er vant til at gøre opmærksom på sig selv. På den måde er atopisk eksem en skjult sygdom. Det skal de nye muligheder gerne lave om på,” siger Anne Vastrup. "Atopisk eksem er en sygdom, der ikke kun sidder i huden. Sygdommen påvirker patienten og familiens livskvalitet og dermed har atopisk eksem større konsekvenser rent samfundsøkonomisk - udover det synlige omkring huden".

Medicinsk Tidskrifts deltagelse på EADV i Madrid blev betalt af Sanofi

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter