Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Rosacea forbundet med øget risiko for hjernekræft i dansk studie

Rosacea er signifikant associeret med en øget risiko for kræft i hjernen (gliom), viser nyt dansk studie, som opfordrer til øget fokus på neurologiske symptomer hos patienter med rosacea.

For patienter med rosacea, som har hovedpine, hukommelsestab, krampeanfald, tab af muskelkontrol, visuelle symptomer, dysarthria, kognitiv tilbagegang og personlighedsændringer kan en rettidig henvisning til relevante specialister være berettiget, fastslår de danske forskere bag det nye studie, som netop er blevet publiseret i Jama Dermatology.

Rosacea er en almindelig kronisk inflammatorisk hudtilstand, der primært er karakteriseret ved forbigående eller vedvarende centrofacial rødmen med samtidigt udposede blodkar, forstørrede talgkirtler og pustules, som typisk opstår i 30-50 års alderen, og som 3 til 5 procent af befolkningen rammes af – kvinder typisk oftere end mænd. Og gliomer er de hyppigste primære hjernesvulster hos voksne og tegner sig for langt hovedparten af alle kræftformer i hjernen.

”Rosacea har en dårligt forstået patogenese, hvor øget matrix metalloproteinaseaktivitet (MPP) kan spille en vigtig rolle. Glioma tegner sig for 80% af alle primære maligne tumorer i centralnervesystemet, og disse tumorer viser også opregulering af visse matrix metalloproteinaser,” skriver læge, phd fra Gentofte og Herlev hospital, Alexander Egeberg, som er studiets førsteforfatter.

I studiet som er en landsdækkende kohorteundersøgelse med 5.416.538 danskere som referenceramme har forskerne analyseret 68.372 rosacea-tilfælde. I undersøgelsesperioden udviklede 21.118 personer gliom hvoraf de 184 var blandt de 68.372 patienter med rosacea (67,3% kvinder; gennemsnitlig [SD] -alder, 42,2 [16,5] år).

Incidedens raten (95% CI) for gliom var 3,34 (3,30-3,39) i referencepopulationen og 4,99 (4,32-5,76) hos patienter med rosacea. Det justerede incidensforhold (95% CI) af gliom hos patienter med rosacea var 1,36 (1,18-1,58) i den primære analyse. Når analyser var begrænset til patienter med en primær diagnose af rosacea af et hospitals dermatolog (n = 5.964), var det justerede incidensforhold 1,82 (1,16-2,86).

”Rosacea var forbundet med en signifikant øget risiko for gliom. Resultaterne forblev signifikante i følsomhedsanalyser og efter justering for potentielle forstyrrende faktorer. Især var den rosacea-associerede øgede risiko for gliom større hos mænd end hos kvinder, hvorimod gliom og rosacea generelt var mere almindelige blandt kvinder”, fastslår forskerne, der uddyber:

”Denne associering kan delvis medieres af mekanismer, der er afhængige af matrix metalloproteinaser, (MMP'er) som er enzymer, der er involveret i vævsombygning, organudvikling og regulering af inflammatoriske processer. Matrix metalloproteinaser ser ud til at spille en vigtig rolle for gliominvasion, spredning og angiogenese.”

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo