Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Svær børneeksem fordobler risikoen for brud på rygsøjlen

Mennesker med atopisk eksem (AD) har en forhøjet risiko for at brække knoglerne. Især dem med svær AD. Risikoen er mest udtalt i forhold til de store osteoporotiske brud. 

Således har de med svær AD en over dobbelt så stor risiko for brud på rygraden som personer uden AD, en 66 procent højere risiko for bækkenbrud og 50 procent øget risiko for brud på hoften.

Det viser det hidtil største studie af sammenhængen mellem AD og risikoen for at brække knoglerne. Undersøgelsen baserer sig på data fra over en halv million briter med AD og 2,5 mio. uden og føjer til den hidtil begrænsede evidens på området.

Forskerne bag studiet peger på den voldsomt forøgede risiko specielt for brud på rygsøjlen som særligt bekymrende i lyset af den høje sygelighed og dødelighed forbundet med disse brud.

”Vores resultater antyder, at retningslinjer for, hvem der bør screenes for knogleskørhed bør omfatte patienter med svær atopisk eksem for at forhindre disse brud såvel som for på langt sigt at forbedre patienternes livskvalitet og reducere sundhedsudgifterne som følge af brud,” hedder det i konklusionen på studiet. 

For alle med AD uanset sværhedsgrad er den forøgede risiko for brud på en hvilken som helst knogle 10 procent. Mere præcist er den for brud på rygraden 18 procent, for brud på hofte eller bækken 10 procent og syv procent for håndled. Der blev ikke fundet nogen særlig forøget risiko for brækket skulder, hvilket dog kan skyldes, at en sådan ofte rubriceres som brud på armen. Generelt noterer forskerne, at risici for brud stiger med sværhedsgraden af atopisk dermatitis.

Studiet er et populations-baseret kohorte studie og baserer sig på elektroniske data fra England (UK) i perioden 1998-2016.

Forskerne så små tegn på, at brug af topiske steroider bidrager til den øgede brudrisiko, men konkluderede, at det er usandsynligt, at lave doser steroider absorberet gennem huden kan forklare sammenhængen. Dog er der behov for yderligere forskning på dette område, noterer de. Og ligesådan peger de på, at yderligere forskning bør fokusere på at bestemme hvilke biologiske mekanismer, der forbinder atopisk eksem med nedsat knogletæthed.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo