Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Vi mangler den individualiserede tilgang til patienten, som vi kalder treat-to-target. Der er behov for en endnu stærkere dialog mellem læge og patient om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan man sammen når det," siger Lars Werner.

Psoriasisforeningen: Nye lægemidler kalder på en mere individuel tilgang til behandling

Udviklingen af nye biologiske og orale lægemidler til behandling af psoriasis, har nu nået et niveau, hvor man kan holde patienterne total eller næsten total symptomfri. Og det vækker glæde blandt patienterne.

“Vi ser nu studier med midler, hvor man når PASI 100 for størstedelen af patienterne og dermed en fuldstændig visuel eliminering af psoriasis. og det er fantastisk. Vi oplever jo et stort ønske fra patienterne om helt at være fri for psoriasis, og det ser de nye lægemidler ud til at kunne tilbyde for flere”, siger Lars Werner, direktør i Psoriasisforeningen.

Og de nyeste lægemidler er ikke bare mere effektive - de kommer samtidig med andre gode nyheder:

“Vi får nu doseringsintervaller, som betyder, at patienterne vil kunne nøjes med injektioner en gang om måneden eller sjældnere, eller de kan nøjes med at tage en pille om dagen. Og det er en stor fordel,” siger han og spår, at de nyeste midler mod psoriasis har en god chance for at komme på markedet i Danmark inden så længe.

Brug for bedre dialog om behandlingsmål

Den positive udvikling af lægemidlerne accelererer imidlertid samtidig behovet for en ny tilgang til behandlingen herhjemme, mener han.

“Vi mangler den individualiserede tilgang til patienten, som vi kalder treat-to-target. Der er behov for en endnu stærkere dialog mellem læge og patient om, hvad målet med behandlingen er, og hvordan man sammen når det. For det kan godt være, at nogle patienter vil være tilfredse med en 75 procent reduktion af deres symptomer, mens andre ønsker 100 procent Og sådanne forskellige ønsker har man med stadig flere gode behandlinger på markedet større muligheder for at kunne imødekomme.”

Han ved godt, at de nye lægemidler ofte kommer med en høj pris, men for patientforeningen handler det mere om det, han kalder fair pricing. 

“Vi kan godt se, at nogle af midlerne har store økonomiske konsekvenser. Derfor er det også fair nok, at Medicinrådet laver en samlet vurdering af billedet. Vi ønsker blot, at man levner god plads til en mere individuel tilgang til behandlingsvalg.”

Patienterne går for længe

En anden udfordring, som patientforeningen ser aktualiseret af de mange nye og bedre behandlingsmuligheder på vej, er, at der er for mange patienter, der oplever at gå længe i almen praksis og måske også i speciallæge praksis, før de får tilbudt den optimale behandling.

“Der går for lang tid, fra at man får diagnosen og til man får den rigtige behandling,” fastslår direktøren og peger på, at retningslinjerne faktisk siger, at når der ikke er effekt af en topikal behandling efter 28 dage, skal man skifte til ny behandling eller henvise patienten til næste led i kæden. Og det kniber det lidt med at efterleve, specielt i almen praksis, påpeger Lars Werner.

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo