Dokumentation for den optimale organisering af dermatologien på vej

Behandlingen af mennesker med hudsygdomme er underprioriteret og helt forkert struktureret. I stedet vil det både samfundsmæssigt og for den enkelte patient give god mening at opprioritere sygdommen og indrette den sammenhængende med helhedssyn og tværfaglighed i fokus.

Dette synspunkt kom for nylig i et debatindlæg fra HudSagen, der er en alliance af patienter og læger på det dermatologiske område. Og det bakkes nu op af professor i dermatologi, Lars Iversen, Aarhus Universitetshospital, der håber om kort tid at kunne levere dokumentationen for den optimale organisering af den dermatologiske indsats.

“Jeg er helt enig i, at mere tværfaglighed er den rette vej frem. Det vil medføre en bedre sammenhæng og mere tilfredse patienter,” siger han og henviser til de positive resultater for patienterne, som han og kollegerne har opnået på Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme.

Her er man i gang med et storstilet forsøg, hvor man har skrottet den sædvanlige monofaglige og specialeopdelte behandling, som kendetegner sundhedsvæsnet i dag, og erstattet den med en indsats, der bygger på en holistisk tilgang til patienten og på tværfagligt samarbejde mellem mange forskellige lægelige specialer foruden inddragelse af diætister, psykologer, socialrådgivere m.m. i behandlingen.

“Patienter med hudsygdomme og andre autoimmune sygdomme fejler ofte flere ting. Og til dem passer sundhedsvæsnet, som det fungerer i dag, ikke særlig godt. De føler sig ikke ordentligt hjulpet. I vores tværfaglige klinik derimod giver de udtryk for at føle sig taget meget bedre hånd om, fordi vi behandler alle deres symptomer og sygdomme på en gang. Rigtig mange fortæller os, at de får færre symptomer og mindre ondt, og føler at de har fået en langt bedre livskvalitet,” fortæller Lars Iversen.

Når forsøget med centret er færdigt om godt et år, håber han, at man har vist vejen til udbredelse af en helhedsorienteret tilgang til behandling og dermed en ny organisering af sundhedsvæsnet med mange flere tværfaglige klinikker. Helt i tråd med ønskerne fra HudSagen, som i debatindlægget understreger, at det er på høje tid at indstille og “forbedre fokus på patientens samlede situation og tage højde for både de fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmæssige aspekter af sygdomme”. 

Patienter er trygge ved tværfaglighed

Debatindlægget fra HudSagen er forfattet af Anne Skov Vastrup og Gregor Jemec, hhv. formand for Atopisk Eksem Forening og professor og overlæge ved Dermatologisk afdeling ved Sjællands Universitetshospital. I deres konstatering af, at “både patienter og klinikere langt fra oplever, at behandlingsforløbene foregår optimalt”, refererer de til en undersøgelse, der viser, at mange patienter oplever, at de selv må overbringe information mellem de specialister, de er i udredning eller behandling hos.

Dette genkender Lars Iversen også fra de patienter, som stadig behandles uden for centret i Aarhus. Derimod oplever han blandt dem, der går i centret, en meget stor tryghed ved at møde de forskellige specialister i sammenhæng og se dem være enige.

“Hos os føler de, at der bliver løftet et stort ansvar fra deres skuldre, da de ved, at alle informationer om deres sygdomme her er samlet ét sted,” siger han.

Og ud over, at patienterne føler sig meget bedre hjulpet ved at komme ind i sådan et helhedsorienteret og tværfagligt set-up, synes han og kollegerne også, at de selv både lærer af hinanden og får truffet nogle beslutninger, som de erfaringsmæssigt ellers ville have været utrolig lang tid om at nå frem til, “fordi vi ikke står ved siden af hinanden og kan diskutere det”. Desuden ser de det som en stor fordel at have andre faggrupper med i teamet, herunder diætister, psykologer og socialrådgivere, ligesom sygeplejerskerne har fået en stor rolle som tovholdere i behandlingsforløbene, hvilket har givet et bedre overblik totalt set.

“Alt dette, kan vi se, gør en kæmpe forskel for den enkelte patient. Og det faglige fællesskab giver også en helt anden dynamik, fremfor at jeg som hudlæge skal sidde alene og fokusere snævert på huden uden at have tid til at tage mig af noget af det andet, som fylder for patienten. På den måde bliver det en positiv selvforstærkende proces, når set-up er indrettet som her på centret,” siger han.

Opprioritering giver god mening

I debatindlægget peger forfatterne også på behovet for en opprioritering af hudsygdomme. Her henviser de bl.a. til “en undersøgelse, der viser, at mennesker med atopisk eksem og håndeksem har fem gange så høj risiko for at ende på førtidspension, markant højere sygdomsfravær – og at berørte børn og unge har en øget risiko for ikke at gennemføre en uddannelse. Alt sammen noget, der har store menneskelige konsekvenser og koster samfundet millioner.”

Også her får de opbakning af professor Lars Iversen. Han mener helt generelt, at det samfundsmæssigt vil give rigtig god mening at prioritere hudsygdomme, som ofte er kroniske, før sygdomme, hvor sigtet er helbredelse og overlevelse:

“For kronikere handler det primært om at forbedre en livskvalitet, der gør at de kan beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet længere end ellers. Problemet er bare, at når man skal prioritere i sundhedsvæsnet, er det i dag svært at argumentere mod liv og død, selvom det overordnet er mere økonomisk for samfundet at sikre, at kronikerne får det bedre, fremfor at give en livsforlængende behandling som kun forlænger livet med få måneder hos patienter med en i forvejen dårlig livskvalitet.”

Blandt forklaringerne på underprioriteringen ser han den omstændighed, at hudsygdomme, ifølge studier, ikke er prestigesygdomme, at kroniske patienter ikke er så ressourcestærke som andre, og så den måde, som måling af succes i sundhedsvæsnet foregår på i dag, hvor fokus er på tal for overlevelse og helbredelse fremfor på livskvalitet.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)