-først med nyheder om ny medicin


Mangelfuld viden om kvinder med psoriasis kan spænde ben for graviditet

Der mangler viden om psoriasisbehandling hos kvinder. Det kan være en del af forklaringen på, at især behandlingen af yngre kvinder hidtil ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed i klinikken.

Nogle kvindelige patienter fravælger eksempelvis at få børn, fordi de ikke kan overskue at indstille psoriasisbehandlingen og måske ikke ved, at der findes alternativer til den behandling, de får. 

Der findes videnskabelige studier, der viser, at kvinder og mænd oplever psoriasis forskelligt. F.eks. har kvinder i højere grad end mænd psykiske problemer som følge af hudsygdommen. Det billede genkender klinisk professor i dermatologi Lone Skov dog ikke fra klinikken på Gentofte Hospital, hvor hun i lige så høj grad oplever mandlige patienter være plaget af depression og angst.

Men Lone Skov sætter ikke spørgsmålstegn ved, at der er forskel på mænds og kvinders biologi, og at det kan have betydning for, hvordan psoriasis kommer til udtryk, og hvordan sygdommen skal behandles. Foreløbig ved man for lidt om forskellene, fordi meget få studier hidtil har foretaget separate analyser for de to køn ­­— men fremtidige studier bør afdække kønsforskellene i forbindelse med psoriasis, mener hun. 

“De senere år er man blevet mere opmærksom på, at der kan være forskel mellem kønnene ved alle sygdomme, og det mangler vi studier på. Også inden for dermatologi og psoriasis. Der er foretaget rigtig mange epidemiologiske studier på psoriasis, men som oftest er populationerne ikke delt op i kvinder og mænd, så man kan se forskellen. Typisk har de biologiske behandlinger overvejende været afprøvet på mænd, men spørgsmålet er, om man bare kan generalisere data fra mænd, eller om man bør se på de to køn hver for sig,” siger Lone Skov. 

Utilstrækkelig opmærksomhed

Langt de fleste videnskabelige studier inden for psoriasis er baseret på kohorter af blandet køn, men for svær psoriasis er der i mange tilfælde en overrepræsentation af mænd i studierne. I en del tilfælde er op mod 70 procent af deltagerne i de kliniske studier mænd, og det betyder, at der mangler solid viden om psoriasis og psoriasisbehandling hos kvinder. Den manglende viden kan være en del af forklaringen på, at især problematikker omkring behandling af yngre kvinder hidtil ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed i klinikken, og det bør ændre sig, for der kan være bekymringer om eksempelvis graviditet, som det er vigtigt at have en dialog med patienten om, fortæller Lone Skov.

“Man skal italesætte og få talt om, hvad vi kan gøre, hvis kvinden ønsker at blive gravid, for der er muligheder. Det vil være helt individuelt, alt efter sværhedsgraden af psoriasis kvinden har, og hvordan man bedst behandler den, men lægerne skal imødegå patienten og hjælpe og guide, så der ikke er patienter, der går og lider, fordi de tror, der ikke er behandlingsmuligheder,” siger Lone Skov. 

Hendes erfaring er, at der er kvindelige patienter, der helt fravælger at få børn, fordi de ikke kan overskue at indstille psoriasisbehandlingen, og måske ikke ved, at der kan være alternativer til den behandling, de får. 

“Psoriasis har været et område, hvor vi dels har manglet behandling, og måske har man ikke været så flink til at italesætte over for kvinderne, hvordan man kan håndtere deres psoriasis i perioden, hvor de er fertile og skal have børn, for det kan være svært at tage op, hvis der ikke er behandlingsmuligheder, men det har vi,” siger Lone Skov. 

I en litteraturgennemgang, der blev publiceret i International Journal of Women’s Dermatology sommeren 2022, har schweiziske forskere fundet studier, der viser lidt forskellige resultater i forhold til hvor mange kvinder og mænd, der kommer i systemisk behandling for psoriasis. I et svensk studie med 2.294 patienter havde mandlige patienter sværere tilfælde af psoriasis og var mere tilbøjelige til at være i biologisk behandling end kvinder, mens et spansk studie med 2.881 deltagere viste, at det var 33 procent mere sandsynligt for kvinder end for mænd at være i systemisk behandling. 

Ikke et knivskarpt billede

Et tredje registerstudie baseret på data fra mere end 5.000 patienter ved en række centre i to lande viser desuden, at kvinder responderer bedre på den systemiske behandling både i forhold til reduktion af udslæt målt ved PASI og til livskvalitet målt ved DLQI. Det spanske studie og et helt fjerde italiensk studie viser imidlertid også, at kvinder oplever flere bivirkninger ved systemisk behandling.

Forskningen stikker altså i flere retninger, og litteraturgennemgangen giver ikke et knivskarpt billede af kønsfordelingen i forhold til behandlingsvalg og behandlingsrespons og -tilfredshed, men Lone Skov vurderer, at kvinder med psoriasis sjældnere end mænd kommer i biologisk behandling i Danmark. Hvad årsagen er, ved man ikke, men en forklaring kan være, at kvinder oplever flere bivirkninger og er mere optagede af sikkerheden ved behandlingen. En anden hypotese er, at de aldrig når til den biologiske behandling, fordi de er bedre til at passe den topikale behandling end mænd, og derfor får mere ud af den, fortæller Lone Skov. 

På trods af den fortsat manglende viden om kønsforskelle på psoriasisområdet har de tidligste systemiske behandlinger efterhånden været på markedet i så mange år, at der er solid erfaring med dem. Man kender effekt- og sikkerhedsprofilen på flere behandlinger godt nok til, at nogle af dem bliver tilbudt til kvinder med meget svær psoriasis, også under graviditet; lokal stereoidcreme og lys kan også anvendes under graviditet, og derfor er der muligheder at drøfte med de unge kvindelige patienter.

“Det er vigtigt, og noget vi har svigtet, at vi får italesat over for unge kvinder med psoriasis, hvordan vi får behandlet sygdommen bedst muligt, og at der ikke er nogen grund til, at det skal hæmme, at de får børn,” siger Lone Skov.

Artiklen har været bragt i Medicinsk Tidsskrifts magasin fra september 2022

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether