Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


”Fundene kan bidrage til at optimere forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder med psoriasis. Men der er brug for mere viden og flere kønsopdelte studier,” siger studiets hovedforfatter, Charlotte Näslund Koch.

Utraditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom hos kvinder med psoriasis

Det er velkendt, at patienter med psoriasis har øget risiko for alvorlig hjerte-kar-sygdom. Men et nyt dansk studie antyder, at flere risikofaktorer spiller ind, og at sygdomsudtrykket kan være et andet, når patienten er en kvinde.

Selvom hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag hos kvinder, er kønsforskelle i komorbiditet og mortalitet ved psoriasis underbelyste, og kvinder er generelt underdiagnosticerede, underbehandlede og underrepræsenterede i forskning.

Med det nye studie, som er udgivet i Acta Dermato-Venereologica, har forskere kastet lys på såvel risikofaktorer som sygdomsmanifestation hos kvinder med psoriasis.

Studiet er baseret på data fra mere end 60.000 kvinder og er dermed det mest omfattende af sin art til dato.

Forskerne fandt, at kvinder med hospitalsdiagnosticeret psoriasis ikke alene har den kendte forhøjede risiko for hjerte-kar-sygdomme, men også øget risiko knyttet til ikke-traditionelle risikofaktorer såsom mindre uddannelse. Desuden var der øget risiko for hjertesvigt og iskæmisk apopleksi, men ikke for akut myokardieinfarkt (AMI).

”Fundene kan bidrage til at optimere forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme hos kvinder med psoriasis. Men der er brug for mere viden og flere kønsopdelte studier,” siger studiets hovedforfatter, Charlotte Näslund Koch, som er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital.

Uventede risikofaktorer

Studiet bygger på data om 66.420 kvinder fra de store danske befolkningsundersøgelser Herlev-Østerbro og Østerbroundersøgelserne, hvoraf 374 kvinder (0,56%) havde psoriasis som hospitalsdiagnose.

Der var ingen forskelle mellem kvinder med og uden diagnosticeret psoriasis i forhold til forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk. Forekomsten af andre traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme var til gengæld signifikant forhøjet med en odds ratio på 1,25 for hypertriglyceridæmi, 2,24 for rygning, 1,97 for overvægt, 1,98 for type 2-diabetes og 1,71 for lav fysisk aktivitet.

Studiet viste også, at kvinder med psoriasis havde øget forekomst af ikke-traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, med odds ratioer på 1,33 for lav uddannelse, 1,48 for højt psykosocialt stress og 1,48 for kronisk inflammation.

Desuden var der højere forekomst af hjertesvigt og iskæmisk apopleksi hos kvinder med psoriasis, men i modsætning til i andre studier ingen forøget risiko for AMI.

Efter justering for risikofaktorerne fandt forskerne, at psoriasis var en selvstændig prediktor for både hjertesvigt (odds ratio: 2.51; 95% CI: 1.33-4.73) og iskæmiske apopleksi (odds ratio: 2.06; 95% CI: 1.27-3.35).

Kønsspecifikke sammenhænge

Ifølge Charlotte Näslund Koch viser resultaterne, at der er behov for mere viden om kønsforskelle i forhold til psoriasis og hjerte-kar-sygdomme.

”Man får ingen viden om kvinder ved at undersøge mænd eller blot patienter med psoriasis som en enhed. Vores studie peger på, at der kan være vigtige kønsspecifikke variationer,” siger hun.

”Vi genfinder den øgede risiko for hjerte-kar-sygdom, som man også kender fra andre studier, og når vi dykker ned i, hvilke diagnoser der driver associationen, finder vi, at det er hjertesvigt og iskæmisk apopleksi. Til gengæld genfinder vi ikke en øget risiko for AMI, som man har set i andre studier, hvor man har kigget på patienter med psoriasis som samlet gruppe.” 

Da studiet er et tværsnitsstudie, kan forskerne kan ikke konkludere på årsagerne til denne forskel. Blandt mulige forklaringer kan være, at kvinder bliver ældre end mænd og dermed har forhøjet risiko for hjertesvigt og apopleksi.

”End anden forklaring på, at vi ser en øget forekomst af hjertesvigt, men ikke AMI, kan være, at kvinder oftere får åreforkalkninger og blodpropper i de små kar, også kaldt mikrovaskulær sygdom, og ikke som mændene i de klassiske store koronarkar,” siger Charlotte Näslund Koch.

”Derfor får kvinder også helt andre og mere diffuse symptomer og kan have hjerte-kar-sygdom, som går uerkendt hen, indtil de udvikler hjertesvigt.”

Et andet markant fund i studiet er den større forekomst af ikke-traditionelle risikofaktorer som uddannelsesniveau, psykosocial stress og kronisk inflammation hos kvinder med diagnosticeret psoriasis.

”Vores studie understreger, at det er vigtigt, at vi som læger ikke kun fokuserer på de traditionelle kardiovaskulære risikofaktorer, når vi vurderer kvindelige patienter med psoriasis, men også er opmærksomme på de ikke-traditionelle,” siger Charlotte Näslund Koch.