-først med nyheder om ny medicin

Første danske real-world data understreger høj effekt ved Dupixent

Det biologiske lægemiddel Dupixent (dupilumab) giver generelt markante EASI-forbedringer ved atopisk eksem, men der er fortsat udfordringer forbundet med behandlingen, peger nye danske real-world data på. 

Dupixent (dupilumab) har kun været på markedet en håndfuld år, hvorfor det er sparsomt med længere real-world data fra danskere med atopisk eksem. Nu giver en af de første nye, danske registerundersøgelser på området dog indsigt i behandlingens effekt med op til to års opfølgning.

Fra data blev der observeret en markant forbedring i sværhedsgraden af patienternes atopiske eksem, hvor EASI-scoren ved uge 52 og uge 104 var henholdsvis 2,0 og 1,7. Til sammenligning var scoren 18,0 ved baseline. 

Derudover viste analyser af data også, at en stor andel af patienterne blev på behandlingen (drug survival).90 procent i uge 52 og 86 procent i uge 104. 

Ida Vittrup Nielsen

Det er flotte resultater, der understreger, at Dupixent (dupilumab) er en effektiv og generelt veltolereret behandling, mener Ida Vittrup Nielsen, der er ph.d.-studerende på Herlev-Gentofte Hospital og Bispebjerg-Frederiksberg Hospitals dermatologiske afdelinger og som står bag undersøgelsen.

“Dupilumab virker meget effektivt for langt størstedelen af patienterne, og interessant nok så vi også, at sværhedsgraden af eksem faldt kraftigst i løbet af de første 4 til 16 uger og blev derefter vedligeholdt eller faldt yderligere. Drug survival er også markant højere, særligt når man sammenligner med de konventionelle systemiske behandlinger, hvilket er rigtig flot,” siger hun og understreger samtidig, at der de første år i opgørelsen ikke var et alternativ til dupilumab, hvilket kan have påvirket drug survival.

Studiet er udgivet i JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) og inkluderede i alt 347 voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem, som blev behandlet med Dupixent (dupilumab) og registreret i det danske SCRATCH-register fra 2017 til 2022. Størstedelen (81 procent) af patienterne i registeret havde modtaget mindst to traditionelle systemiske behandlinger før initering af dupilumab. 

Begrænset effekt på hoved og halseksem

Der er dog også udfordringer med det biologiske lægemiddel. Registerundersøgelsen viser, at Dupixent (dupilumab) kommer til kort, når det gælder eksem i hoved- og halsregionen. 

Atopisk eksem var fortsat til stede hos de fleste (68 procent) af patienterne i netop de kropsregioner efter to års behandling, mens andelen var 76 procent ved baseline. 

Det er bemærkelsesværdigt, da de større kliniske studier samt real-world data på området fra andre lande ikke har vist samme tendens, forklarer Ida Vittrup Nielsen. Det kan der dog være flere årsager til – heriblandt, at det kan være svært for patienterne at skelne mellem vedvarende eksem og ansigtsrødme som bivirkning til behandlingen.

“Ansigtsrødme er en velbeskrevet mulig bivirkning ved dupilumab, og det kan være formentlig være svært for patienterne at adskille det fra persisterende eksem i hoved- og halsregionen. Samtidig ved vi, at eksem i ansigtet påvirker livskvaliteten i høj grad, og derfor kan eksem i det området også være noget patienterne selv i særlig grad er opmærksomme på,” siger Ida Vittrup Nielsen. 

En central forskel på de danske registerdata og andre opgørelser er opgørelsesmetoden, herunder om der anvendes patientrapporterede data eller EASI- samt IGA-score. 

“Vores data er baseret på selvrapporterede data, og det kan godt gøre en forskel. Derfor bliver det interessant at kigge på EASI-scoren i yderligere analyser for at se, om vi ser samme signal der,” siger hun.

Derudover understreger hun også, at forekomsten af eksem i hoved- og halsområdet er baseret på den del af befolkningen, som stadig er i behandling med Dupixent efter to år, hvorfor det muligvis kan være en selekteret population af patienter.

Den præcise årsag til, at Dupixent ikke lader til at være lige så effektivt i hals- og hoved-regionen, er ikke kendt. Ida Vittrup Nielsen peger på, at det kræver flere og større studier, som kan belyse emnet. 

Få case-studier har vist debut eller forværring af hoved- og hals-dermatitis hos voksne og unge efter påbegyndelse af behandling med dupilumab. Efterfølgende studier har peget på, at gærsvampe-arten Malassezia, der indgår i hudens flora, kan være en medvirkende faktor. 

En fjerdedel rammes af konjunktivitis

Real-world data viser også, at konjunktivitis fortsat er en central udfordring ved behandling med Dupixent. Den hyppigst rapporterede bivirkning var øjenproblemer (67 procent), hvor konjunktivitis var den mest almindelige diagnose (61 procent), som ramte en fjerdedel af patienterne. 

“Andelen var lidt højere i vores opgørelse end ved andre real-world studier, men ikke markant. Det er en problematik, danske dermatologer i høj grad har haft fokus på ved adminstreringen af dupilumab,” siger Ida Vittrup Nielsen. 

Hun forklarer samtidig, at størstedelen af konjunktivitis-tilfælde var af mild til moderat grad, som kunne behandles. Derudover var det et fåtal af personer, der seponerede behandling på grund af øjenproblemer ud af de i alt 12 procent, der stoppede behandlingen, forklarer Ida Vittrup Nielsen. Den første registrering af øjensymptomer blev foretaget efter en median på 201 dage.

Advarsler om gamechangeren

Dupixent (dupilumab) er af flere dermatologer og lungelæger blevet kåret som en gamechanger på området for behandlingen af flere dermatologiske sygdomme samt astma og allergi. 

Lægemidlet har været på markedet en håndfuld år og er herhjemme blevet anvendt off-label, indtil det i 2018 blev godkendt af Medicinrådet til atopisk eksem, astma og kronisk bihulebetændelse med polypper. Senere blev det også godkendt til den sjældne hudlidelse prurigo nodularis samt mindre børn (seks år og ældre) med svær AD. 

Øjenbivirkninger blev senere et omdiskuteret emne, da flere klinikere og studier fandt, at omkring en tredjedel af AD-patienter fik behandlingskrævende conjunctivitis i forskellige sværhedsgrader som følge af dupilumab-behandlingen.

Et tidligere dansk real-world studie har også påpeget, at øjen-bivirkninger er hyppige, og at der er behov for monitorering af alvorlige tilfælde. Og ved årsskiftet gik den engelske lægemiddelstyrelse (MHRA) gik ud og advarede om brugen af Dupixent og rådede dermatologer til i højere grad at henviser patienter til oftalmologer.