Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Dansk studie: KOL-medicin reducerer overvægt blandt patienter med psoriasis

EADV: Lungemedicinen Daxas (roflumilast) viser god effekt på psoriasis og reducerer samtidig overvægt og dermed risikoen for følgesygdomme. Det viser et nyt dansk studie, der netop er blevet præsenteret som latebreaking på EADV-kongressen.

Tabletbehandling med roflumilast viser ikke bare en markant forbedring af psoriasispatienters hud - det medvirker også til vægttab og dermed indirekte en reducering af risikoen for kardiometaboliske følgesygdomme som hjerte-karsygdomme og diabetes. Det viser nye resultater fra det danske multicenter, dobbeltblindede, randomiserede, placebo-kontrollerede kliniske forsøg - studiet PSORRO - hvor danske forskere fra tre universitetshospitaler har undersøgt behandlingseffekten og bivirkningsprofilen af roflumilast til behandling af psoriasis.

Én af forskerne bag er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Bispebjerg Hospitals dermatologiske afdeling, Alexander Egeberg. Torsdag præsenterede han de nye forskningsresultater af roflumilasts indflydelse på vægttab som late-breaking på den internationale dermatologiske kongres EADV i Berlin (abstract #6626).

En effektiv behandling

Alexander Egeberg

“Roflumilast er en effektiv behandling, der samtidig forbedrer patienternes bmi og dermed indirekte påvirker den kardiometaboliske risiko. Det er en rigtig god nyhed for overvægtige patienter med psoriasis,” siger Alexander Egeberg og tilføjer:

“Vi har mange lægemidler til behandling af psoriasis, men generelt adresserer de ikke den kardiometaboliske profil. Resultaterne er interessante, fordi risikoen for blandt andet hjerte-karsygdomme er forhøjet blandt patienter med psoriasis.”

Oprindeligt bruges oral roflumilast til behandling af KOL. Medikamentet er i familie med lægemidlet Otezla (apremilast) og hører under gruppen phosphodiesterase-4 hæmmere. Vægttab er en ofte indrapporteret bivirkning hos patienter med KOL, hvorfor det også gav mening at undersøge vægttab blandt patienterne i PSORRO-studiet.

“Patienter med KOL er ofte meget tynde, hvor et vægttab kan være problematisk, men psoriasis er derimod ofte forbundet med overvægt og fedme, så for lige præcis den patientgruppe kan et vægttab være en fordel,” siger Alexander Egeberg.

Vægttab som sideeffekt

I studiet blev 46 patienter randomiseret 1:1 (roflumilast med en daglig dosis på 500 μg vs. Placebo) i 12 uger efterfulgt af yderligere 12 ugers aktiv, open-label behandling i begge grupper. Forandringer i kropsvægt, blodtryk, gastrointestinale symptomer og laboratorietests blev registreret. Der blev ikke iværksat livsstils- eller kostomlægninger.

Ved baseline var den gennemsnitlige kropsvægt 102 kg svarende til et bmi på 33,3 kg/m2 for roflumilast-gruppen, hvoraf 13 procent havde diabetes. Den gennemsnitlige kropsvægt i placebogruppen var 105,1 kg svarende til et bmi på 32,2 kg/m2. 13 procent, hvoraf 9 procent havde diabetes.

I løbet af studiets 24 ugers varighed tabte 57 procent, 30 procent, 17 procent og 13 procent i roflumilast-gruppen henholdsvis ≥3 procent, ≥5 procent, ≥10 procent og ≥15 procent af deres baseline kropsvægt.

“I studiet fandt vi, at de normalvægtige ikke taber sig tilsvarende, men at jo mere man vejer, des større er vægttabet. Ingen blev undervægtige. Til gengæld så vi patienter gå fra obese class III til obese class I, og så overvægtige patienter gå til at være normalvægtige,” siger Alexander Egeberg.

Vægttabet hænger sammen med en appetitregulering. Det skyldes således ifølge Alexander Egeberg ikke udelukkende gastrointestinale symptomer som kvalme, mavesmerter og diarré.

“Nogle patienter oplevede kvalme, smerter og diarre, men det var forbigående og faldt hurtigt ned i niveau som placebogruppen. Medicinen reducerer appetitten, og det virker til at være det, der gør, at patienterne taber sig,” siger Alexander Egeberg.

Appetitreguleringen blev oftere rapporteret i roflumilast-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen.

En billig, off-label behandling

Roflumilast kan ikke kun vise sig at have en positiv effekt på eventuelle følgesygdomme, men også være godt for samfundsøkonomien. Roflumilast er nemlig et billigere alternativ og koster cirka fem procent af, hvad nyere lægemidler til psoriasis gør.

Men det, der kan spænde ben for en stor udbredelse af behandlingsmuligheden, er, at roflumilast er gået af patent eksempelvis i USA. Det er derfor ifølge Alexander Egeberg ikke sandsynligt, at en lægemiddelvirksomhed vil søge om ændring af indikationen, hvorfor behandlingen vil være off-label.

“Behandling med roflumilast til patienter med psoriasis vil være op til lægernes vurderinger og individuelt baserede behandlinger,” siger Alexander Egeberg.

EADV