Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny europæisk vejledning om kropsdysmorfi i dermatologi er på vej

EADV: Den psykiske lidelse kropsdysmorfi (BDD, body dysmorphic disorder)  fører ofte til unødvendige dermatologiske behandlinger. Nye retningslinjer sigter mod at udfylde videnshullet blandt dermatologer om denne problematik.

BDD er en psykisk lidelse, hvor patienten er meget optaget af sit eget udseende og finder fejl eller mangler, som er usynlige eller ubetydelige for andre. BDD er relativt udbredt inden for dermatologi, især blandt patienter med kroniske inflammatoriske lidelser som psoriasis eller hårforstyrrelser, og de efterspørger ofte unødvendige dermatologiske behandlinger og kosmetiske procedurer i et forsøg på at "forbedre" deres udseende. 

Det Europæiske Selskab for Dermatologi og Psykiatri (ESDAP) står bag den nye vejledning, som blev præsenteret fredag på EADV som late-breaking af dermatologen Maria-Angeliki Gkini fra Barts Health NHS Trust i London (Abstract #6747 og Præsentation ID D3T01.3J).

”Vores mål er at udfylde videnshullet blandt dermatologer inden for psykodermatologi og at give evidensbaseret vejledning omkring diagnosticering og håndtering af sygdommen fra europæiske eksperter indenfor feltet,” forklarede Maria-Angeliki Gkini om baggrunden for den nye vejledning.

Selvmordstanker er meget udbredt

Ved at benytte sig af en omfattende litteratursøgning og en Delphi-konsensus med 17 eksperter fra ESDAP blev det fastslået, at forekomsten af BDD varierer, og at dens patofysiologi er multifaktoriel. Blandt symptomerne findes ritualer som konstant at se sig selv i spejlet. Patienter med BDD diagnosticeres ofte også med depression, angst og social fobi. Derudover er selvmordstanker og -forsøg almindelige.

”Omkring 80 procent af patienterne har selvmordstanker og 25 procent går videre til selvmordsforsøg. Kropsdysmorfi medfører større risiko for selvmord end andre former for OCD, så derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på selvmordsadfærd,” pointerede den græskfødte dermatolog.

Det internationale hold bag den nye vejledning anbefaler stærkt at screene alle patienter, der gennemgår en æstetisk dermatologisk procedure, eller som har en kronisk dermatologisk tilstand, for BDD. Til dette formål kan validerede spørgeskemaer som Body Dysmorphic Disorder Questionnaire Dermatology Version (BDDQ-DV) benyttes. Diagnosen stilles på basis af DSM-V kriterier.

Førstevalgsbehandling bør være en kombination af psykoterapi og medicinering, specifikt selektive serotonin genoptagelsesinhibitorer (SSRI), og højere doser af SSRI har vist sig at være mere effektive end lavere doser.

ESDAP understreger, at en tværfaglig tilgang synes at være afgørende for en effektiv behandling af denne udfordrende patientkategori, og de opfordrer til øget uddannelse inden for psykodermatologi.

EADV