Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


Søvnforstyrrelser rammer patienter med hudsygdomme hårdt

EADV: Hver anden patient med hudsygdomme har problemer med at passe deres arbejde, og det skyldes i høj grad søvnforstyrrelser.

De opsigtsvækkende resultater baserer sig på data fra det omfattende internationale forskningsinitiativ, ALL PROJECT, som har analyseret over 50.000 voksne fra 20 lande for at vurdere, hvordan hudsygdomme påvirker patienternes livskvalitet.

Studiets resultater blev præsenteret onsdag på EADV i en E-poster (Abstract #3483), og de viser, at 42 procent af patienter med en hudsygdom oplever søvnforstyrrelser. Forekomsten af søvnforstyrrelser var signifikant associeret med følelsen af at være mindre produktiv på arbejdet. Blandt patienter med en hudsygdom følte 49 procent således, at de var begrænsede i deres arbejdsliv, mens dette kun var tilfældet for 19 procent af raske personer.

En mere omfattende forståelse

”Fremadrettet bør sundhedsudbydere opfordres til at integrere spørgsmål om søvnforstyrrelser i undersøgelserne af patienter med hudlidelser for derigennem at fremme en mere omfattende forståelse af hudsygdommes indvirkning,” udtaler Bruno Halioua i en pressemeddelelse. Han er praktiserende hudlæge i Paris og førsteforfatter på studiet.

Blandt patienter med hudsygdomme var der flere stærke indikatorer for søvnforstyrrelser, herunder kløe, prikkende eller brændende fornemmelser samt smerter i huden. Derudover var følelsen af at vågne op og stadig føle sig træt hyppigere blandt patienter end raske kontroller (81 procent vs. 64 procent). Det samme var tilfældet for perioder med døsighed i løbet af dagen (83 procent vs. 71 procent), nedsat koncentration (73 procent vs. 55 procent), hyppige gab (72 procent vs. 58 procent) og kløe i øjnene (58 procent vs. 42 procent).

Disse resultater antyder vigtigheden af tidlig opdagelse og håndtering af søvnforstyrrelser hos patienter med hudsygdomme samt at inkludere spørgsmål om søvnforstyrrelser i undersøgelserne af patienter med hudlidelser.

EADV