Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Highlights blandt de mange spændende studier fra EADV

Den årlige EADV-kongres er netop blevet afholdt tidligere på måneden i Berlin. Her kommer et overblik over nogle af de mest interessante danske og internationale studier.

Dette års European Academy of Dermatology and Venereologys kongres, som blev afholdt mellem den 11. og den 14. oktober i Berlin, bød på mere end 180 sessioner med oplæg præsenteret af over 600 forskere fra mere end 50 lande. Danske forskere var også godt repræsenteret ved den store, internationale dermatologikongres, der både foregik fysisk og virtuelt. 

Her kommer et udpluk af 10 interessante studier fra ind- og udland, som blev præsenteret ved dette års EADV.

1. Banebrydende internationale resultater med nemolizumab 

Ifølge formanden for komiteen for EADV’s videnskabelige program, professor Michel Gilliet fra Schweitz, var der i år rekordmange ansøgninger til præsentationerne, over 3400 abstracts. Heraf var 36 af de bedste blevet udvalgt som late-breakings. Denne overflyvning tager derfor udgangspunkt i late-breakings på årets EADV.

Vi begynder med to globale late-breakings, der begge har vist gode fase III-forskningsresultater til behandlingen af to forskellige sygdomme med det samme lægemiddel. Det drejer sig om præparatet nemolizumab til behandling af henholdsvis atopisk eksem og prurigo nodularis.

Den amerikanske professor og dermatolog Jonathan Silverberg fra det amerikanske George Washington University præsenterede ved onsdagens late-breaking session resultaterne fra ARCADIA-studierne (abstract #6614) - to identiske randomiserede, placebokontrollerede, dobbletblindede fase III-studier, der har vist god effekt og sikker behandling af svær til moderat atopisk eksem med nemolizumab. Behandlingen mindskede både hudlæsioner og kløe samt reducerede søvnforstyrrelser. 

“I ARCADIA 1 og 2 var nemolizumab givet hver fjerde uge i kombination med topikal terapi associeret med signifikante forbedringer af kløe, hudlæsioner og søvnforstyrrelser blandt voksne og unge med moderat til svær atopisk eksem i uge 16,” konkluderede Jonathan Silverberg i sin præstation.

Nemolizumab blev godkendt til behandling af patienter over 13 år med svær atopisk eksem i Japan i 2022.

2. Mulig ny behandling af prurigo nodularis

Efter Jonathan Silverbergs præsentation fulgte forskeren Sonja Ständers præsentation af  nemolizumabs effekt og sikkerhed til patienter mod hudlidelsen prurigo nodularis (PN), der giver inflammatoriske, hyperkeratotiske og fibrotiske knuder på kroppen. 

Sonja Ständer er fra Center for Chronic Pruritus, Münster University Hospital i Tyskland og kunne præsentere forskningsresultater af nemolizumabs effekt og sikkerhed til patienter med moderat til svær prurigo nodularis - det globale fase III-studie OLYMPIA 1(abstract #6707), der er en forlængelse af OLYMPIA 2.

Sidstnævnte studie har tidligere vist, at nemolizumab giver klinisk og statistisk signifikante forbedringer af kløe og knuder i huden. OLYMPIA 1-studiet bakker op om tidligere rapporterede resultater fra OLYMPIA 2 og vurderede samtidig en god sikkerhedsprofil og effekt sammenlignet med placebo efter en 16-ugers behandling.

Det er ifølge Sonja Ständer virkelig gode nyheder til en patientgruppe, der indtil videre har haft meget få behandlingsmuligheder. 

“Vi så aldrig lignende resultater med konventionelle terapier i den moderate til svære patientgruppe med prurigo nodularis,” konkluderede Sonja Ständer i oplægget.

3. Danske forskere velrepræsenteret

Danmark var også godt repræsenteret på dette års EADV. Omkring 50 danske forskere var i vælten i løbet af kongressens fire dage, hvoraf tre af præsentationerne var late-breakings.

To af de danske late-breaking oplæg havde den kroniske og til tider meget smertefulde hudsygdom hidrosadenitis suppurativa i fokus. Sygdommen giver i den akutte fase tilbagevendende bylder, som kan briste, lave åbne sår og derefter efterlade store ar. 

Professor og ledende overlæge ved Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Gregor Jemec, præsenterede onsdag et fase II a-studie, der konkluderer, at orismilast med den rette dosis og langsom justering kan vise sig at være en ny behandlingsmulighed for HS (#abstract 6610).

Nye behandlingsmetoder til hidrosadenitis suppurativa falder ifølge professoren på et tørt sted:

“Det er bedre tider for en patientgruppe, der er blevet overset i mange år,” lød det fra Gregor Jemec, da Medicinske Tidsskrifter talte med ham i forbindelse med præsentationen.

4. Flere gode nyheder til patienter med hidrosadenitis suppurativa 

I samme late-breaking session præsenterede Hakim Ben Abdallah, læge og ph.d-studerende ved Institut for Klinisk Medicin - Hud- og Kønssygdomme ved Aarhus Universitet, også en mulig ny behandlingsmulighed for hidrosadenitis suppurativa. 

I et proof of concept studie har han sammen med sine forskerkolleger undersøgt den antiinflammatoriske virkning og sikkerhed af HSP90-hæmmerens, også kendt som stoffet RGRN-305, til behandling af hidrosadenitis suppurativa og psoriasis (#abstract 6471). 

Hæmning af proteinet HSP90, der er med til at holde og sikre aktiviteten af en række klientproteiner i kroppen, har været undersøgt som mulig cancerbehandling i flere år. I det danske proof of concept-studie var 15 patienter inkluderet, hvoraf 10 patienter fik HSP90-hæmmeren, og 5 patienter fik placebo.

6 ud af 10 patienter opnåede HiSCR50 ved hjælp af stoffet RGRN-305, hvorimod kun 1 ud af 5 opnåede HiSCR50 i placebo-gruppen. Af andre endepunkter, som også er mål for behandlingseffekt, fandt forskerne også, at henholdsvis 5 og 3 patienter i RGRN-305-gruppen opnåede HiSCR75 og HiSCR90 i uge 16. Ingen i placebo-gruppen opnåede disse to endepunkter.

Noget tyder altså på, at HSP90-hæmmeren har en effekt på inflammatoriske hudsygdomme, men effekten skal ifølge Hakim Ben Abdallah først bekræftes i et større studie.

“Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at det virker mod psoriasis eller hidrosadenitis suppurativa. Men vi kan se, at det tyder på, at der er et potentiale for RGRN-305’s virkning på de her sygdomme, fordi der er nogle patienter, der har haft en rigtig flot behandlingseffekt af det,” siger Hakim Ben Abdallah. 

5. To fluer med ét smæk

Hvor HSP90-hæmmeren (RGRN-305) kan vise sig at være en behandlingsmulighed for både psoriasis og hidrosadenitis suppurativa, kan lungemedicinen roflumilast også vise sig at slå flere fluer med ét smæk. 

Alexander Egeberg, professor ved Københavns Universitet og overlæge på Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, præsenterede på EADV’s dag nummer to nye resultater fra det danske PSORRO-studie (abstract #6626). I studiet har Alexander Egeberg sammen med en gruppe andre forskere påvist, at behandling af psoriasis med lungemedicinen roflumilast ikke bare forbedrer symptomerne på psoriasis, men også fører til et vægttab og dermed mindsker risikoen for eventuelle følgesygdomme.

“Roflumilast er en effektiv behandling, der samtidig forbedrer patienternes bmi og dermed indirekte påvirker den kardiometaboliske risiko. Det er en rigtig god nyhed for overvægtige patienter med psoriasis,” sagde Alexander Egeberg i et interview med Medicinske Tidsskrifter. 

6. Andre interesseante late-breakings præsentationer

Udover de fem ovennævnte studier kommer her et lille udpluk af andre interessante late-breakings.

Et klinisk fase III-studie viser, at JAK-hæmmeren Rinvoq (upadacitinib) effektivt behandler moderate til svære tilfælde af atopisk dermatitis over 140 uger. Resultaterne peger på vedvarende lindring af symptomer og en konstant sikkerhedsprofil (abstract #4392).

To års studier viser også, at patienter med vitiligo oplever fuld og holdbar repigmentering efter oral behandling med JAK-hæmmeren povorcitinib (abstract #6749).

ALLLEGRO fase II B/III studie med forlængelse af ALLEGRO-LT, et langtids fase III klinisk studie, viste langtidsvarende effekt af ritlecitinib i op til 24 måneder i behandlingen af patienter over 12 år med svær alopecia areata (abstract #6475).

Det britisk kohortestudie BADBIR viser, at de to L-23p19-hæmmere risankizumabs og guselkumabs lægemiddeloverlevelse er sammenlignelige. Derudover havde de den højeste lægemiddeloverlevelse forbundet med både effektivitet og sikkerhed sammenlignet med andre biologiske behandlinger af psoriasis (abstract # 6532). 

Sidst, men ikke mindst kom det frem på konferencens sidste late-breaking session om fredagen, at en  ny europæisk vejledning om den psykiske lidelse kropsdysmorfi i dermatologi er på vej. (abstract #6747).