Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Inflammatoriske tarmsygdomme øger risikoen for stroke

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme har større risiko for at få stroke helt frem til 25 år efter diagnosetidspunktet.

Et stort svensk studie, der inkluderer alle patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fra 1969 til 2019, har konkluderet, at IBD-patienter har 13 procent større risiko for at blive ramt af et stroke end den generelle befolkning.

I studiet, der er publiceret i tidsskriftet Neurology, var incidensen for stroke blandt IBD-patienterne 32,6 per 100.000 personår sammenlignet med 27,7 for matchede kontroller (HR 1,13, 95 procent, CI 1,08-1,17).

Risikoen vedblev med at være forhøjet selv 25 år efter diagnosetidspunktet for IBD - svarende til ét ekstra tilfælde af stroke per 93 IBD-patienter. De svenske forskere skriver selv om studiet:

”Vores studie er det hidtil største med den længste opfølgningsperiode, der har undersøgt stroke-risikoen hos IBD-patienter. Og resultaterne understreger, at der er behov for opmærksomhed i klinikken omkring den øgede risiko for hjerte-kar-sygdomme blandt IBD-patienter.”

Den forhøjede risiko sås især for blodpropper i hjernen (HR 1,14, 95 procent CI 1,09-1,18) fremfor hjerneblødninger (HR 1,06, 95 procent CI 0,97-1,15) og var signifikant højere for alle IBD-undertyper. Den forhøjede risiko var 19 procent for Crohn’s sygdom (95 procent CI 1,10-1,29), 9 procent for colitis ulcerosa (95 procent CI 1,04-1,16), og 22 procent for uklassificeret IBD (95 procent CI 1,08-1,37).

Kronisk inflammation kan være årsagen

Forskerne peger på, at mulige underliggende årsager til den øgede risiko for stroke hos IBD-patienter kan være den kroniske inflammation i kroppen og en ændret tarm-hjerne-akse (den biokemiske signalisering, der finder sted mellem mave-tarm-kanalen og centralnervesystemet).

Den kroniske inflammation medfører endothelial dysfunktion, fremmer dannelse af plaques og sammenklistrede blodplader samt bidrager til åreforkalkning og stivhed i arterierne. Samtidig er ændringer i tarm-hjerne-aksen tidligere blevet sat i forbindelse med neuromæssige udviklingsforstyrrelser, neurodegenerative sygdomme og stroke gennem forskellige processer, der omfatter ændret dannelse af blod-hjerne-barrieren, myelinisering, modning af mikroglia-celler og neuroinflammation.

Endelig kan IBD-patienter have større risiko for blodpropper på grund af operationer, immobilisering efter et knoglebrud og steroidbehandling.