Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Anti-TNF-behandling for IBD forstærker risikoen for at få andre inflammatoriske sygdomme

En af de hyppigt anvendte antistof-behandlinger for inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) viser sig nu at kunne øge risikoen for at udvikle andre inflammatoriske sygdomme som psoriasis, leddegigt og HS.

Forskere fra Aalborg Universitetshospital har i et stort studie bekræftet det, som mindre case-studier tidligere har givet et fingerpeg om; nemlig at anti-TNF-behandling for inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) kan have den utilsigtede konsekvens, at patienterne udvikler andre inflammatoriske sygdomme som psoriasis, leddegigt og hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS).

Forskerne har for nylig fået publiceret resultaterne fra deres studie i tidsskriftet Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Daniel Ward

”Egentlig er det paradoksalt, for anti-TNF-behandling bruges også til at behandle psoriasis, leddegigt og HS. Og nu viser vores resultater, at behandlingen i nogle tilfælde kan øge risikoen for at udvikle de tre sygdomme,” siger Daniel Ward, der er læge og lavede studiet som en del af sin ph.d. på PREDICT-grundforskningscenteret på Aalborg Universitetshospital. Centeret forsker i molekylære og genetiske årsager til inflammatoriske tarmsygdommes opståen og forløb.

Overraskende resultat

Det er første gang, at et stort registerstudie har afdækket denne problematik omkring anti-TNF-behandling. I studiet indgår data fra landsdækkende registre i både Danmark og Frankrig: Lidt over 18.000 danske patienter med IBD fra perioden 2005-2018 og knap 89.000 franske patienter med IBD fra 2008 til 2018.

Resultaterne viste, at anti-TNF-behandling på tværs af de to landes kohorter gav en 76 procent øget risiko for at udvikle de tre inflammatoriske sygdomme psoriasis, leddegigt og HS i forhold til de patienter, der ikke havde fået anti-TNF-behandling. Risikoen var gældende for begge de to store kroniske tarmsygdomme colitis ulcerosa og Crohn’s sygdom.

”Vi havde forventet at finde en lavere risiko for at udvikle psoriasis, leddegigt og HS, når man var i anti-TNF-behandling for en inflammatorisk tarmsygdom, så resultatet er overraskende for os.”

Absolut risiko stadig lav

Den absolutte risiko for at udvikle de tre inflammatoriske tarmsygdomme, når man er i anti-TNF-behandling for IBD, er dog stadig lav: Ifølge studiet skete det for cirka fire procent af de patienter, der havde fået anti-TNF-behandling, og cirka to procent af de patienter, som ikke havde fået behandlingen. Men Daniel Ward mener alligevel, at gastroenterologer bør være opmærksomme på risikoen fremover.

”Anti-TNF-behandling er stadig en effektiv behandlingsform, men man skal se på sin patient og vurdere risikoen for forværring, hvis behandling undlades. Samtidig skal man være opmærksom på symptomer på de tre inflammatoriske sygdomme. Om nødvendigt kan man sætte patienten i en anden antistof-behandling end TNF eller supplere med behandling for de tre inflammatoriske sygdomme, hvis man vil holde fast i anti-TNF-behandlingen,” siger Daniel Ward.

I dag er han færdig med sin ph.d. og arbejder i en introduktionsstilling på Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet. Her møder han også patienter, der bekræfter deres fund i studiet.

”Jeg har selv set patienter, der meget gerne vil skifte behandling, fordi de har på fornemmelsen, at anti-TNF-behandlingen har været årsag til udslæt og ledsmerter hos dem. Derfor er det også vigtigt at kalde patienterne ind til kontrol og finde ud, om de har fået nye symptomer.”

Biologisk forskning mangler

Da studiet fra PREDICT-grundforskningscenteret er et registerstudie, kan det ikke give svar på, hvorfor anti-TNF-behandlingen skubber til udviklingen af andre inflammatoriske sygdomme.

”Vores resultater kan indikere, at der sker en forstyrrelse i aktiveringen af immunsystemet, men vi har brug for andre typer forskning end vores for at finde ud af det. Vi har brug for at vide, hvad der sker cellebiologisk og immunologisk i blodet og huden, når man får anti-TNF-behandling. For på den måde kan vi måske begynde at forstå, hvordan immunforsvaret begynder at danne psoriasis, leddegigt og HS,” siger Daniel Ward.