Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Tarm-ultralyd er sikkert og skånsomt alternativ til koloskopier

Ultralydsskanninger af tarmen er lige så effektive som koloskopier til at evaluere behandling af patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, viser et dansk studie.

I det danske studie, som for nylig blev præsenteret på ECCO 2024  – den europæiske kongres for inflammatoriske tarmsygdomme – har forskere fra Herlev Hospital afprøvet, om ultralydsskanninger af tarmen kan erstatte koloskopier, når man skal holde øje med effekten af en biologisk behandling hos patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme.

Tarmultralyd, hvor man skanner tarmen uden på huden, findes kun på enkelte afdelinger i Danmark og i Norden, men på verdensplan vinder den hastigt indpas i den kliniske hverdag. Normalt bruges koloskopier, afføringsprøver samt MR- og CT-skanninger til at overvåge og vurdere behandlingen af en kronisk, inflammatorisk tarmsygdom, men førstnævnte er ikke patientvenligt og sidstnævnte er både omkostningstungt og tidskrævende.

Overvågning af biologisk behandling

Resultaterne fra det danske studie viser, at tarm-ultralyd er lige så godt som koloskopier, hvis man skal overvåge effekten af biologisk behandling til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Og metoden kan man fordel indgå i overvågningsprogrammer, hvor man skal løbende skal vurdere, om en biologisk behandling for colitis ulcerosa eller Crohn’s sygdom stadig har effekt.

Samtidig konkluderer forskerne, at det er en metode forbundet med få omkostninger, som i høj grad foretrækkes af patienterne, fordi de på den måde kan undgå gentagne koloskopier.