Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt middel mod skizofreni er sikkert

Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni. Præparatet har også en gunstig bivirkningsprofil med lav risiko for akatisi (rastløshed), sedation, vægtøgning eller QTc-forlængelse.

Det viser forskeres analyser af data fra en række kliniske undersøgelser vedrørende brexpiprazols effektivitet og sikkerhed.

Brexpiprazol er i lighed med aripiprazol en partiel dopaminreceptor agonist og partiel serotoninreceptor agonist, men med en lavere D2 aktivitet. Blandt andre egenskaber tænkes dette at reducere risikoen for bivirkninger såsom akatisi.

Konklusionerne stammer fra to artikler publiceret i Schizophrenia Research.

I den første artikel indgik data fra tre randomiserede dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser. Blandt de vigtigste resultater fandt forskerne, at 2 mg og 4 mg brexpiprazol dagligt (men ikke lavere doseringer) efter seks ugers behandling reducerer skizofrenisymptomerne.

I den anden artikel indgik data fra tre korttidsundersøgelser og to åbne langtidsundersøgelser (52 uger). I korttidsundersøgelserne var der ingen øget risiko for bivirkninger. I langtidsundersøgelserne oplevede 11 procent af patienterne forværring af skizofrenisymptomerne, mens insomni, vægtstigning og hovedpine (incidens på otte procent, otte procent hhv. seks procent) var de mest almindelige bivirkninger.

Den gennemsnitlige vægtstigning i alle studier var på ca. et kg. Der var minimale og ikke kliniske relevante ændringer på parakliniske parametre, herunder EKG og metaboliske værdier.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter