Sundhedsministeren blev klædt af i samråd


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt middel mod skizofreni er sikkert

Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni. Præparatet har også en gunstig bivirkningsprofil med lav risiko for akatisi (rastløshed), sedation, vægtøgning eller QTc-forlængelse.

Det viser forskeres analyser af data fra en række kliniske undersøgelser vedrørende brexpiprazols effektivitet og sikkerhed.

Brexpiprazol er i lighed med aripiprazol en partiel dopaminreceptor agonist og partiel serotoninreceptor agonist, men med en lavere D2 aktivitet. Blandt andre egenskaber tænkes dette at reducere risikoen for bivirkninger såsom akatisi.

Konklusionerne stammer fra to artikler publiceret i Schizophrenia Research.

I den første artikel indgik data fra tre randomiserede dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser. Blandt de vigtigste resultater fandt forskerne, at 2 mg og 4 mg brexpiprazol dagligt (men ikke lavere doseringer) efter seks ugers behandling reducerer skizofrenisymptomerne.

I den anden artikel indgik data fra tre korttidsundersøgelser og to åbne langtidsundersøgelser (52 uger). I korttidsundersøgelserne var der ingen øget risiko for bivirkninger. I langtidsundersøgelserne oplevede 11 procent af patienterne forværring af skizofrenisymptomerne, mens insomni, vægtstigning og hovedpine (incidens på otte procent, otte procent hhv. seks procent) var de mest almindelige bivirkninger.

Den gennemsnitlige vægtstigning i alle studier var på ca. et kg. Der var minimale og ikke kliniske relevante ændringer på parakliniske parametre, herunder EKG og metaboliske værdier.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter