Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt middel mod skizofreni er sikkert

Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni. Præparatet har også en gunstig bivirkningsprofil med lav risiko for akatisi (rastløshed), sedation, vægtøgning eller QTc-forlængelse.

Det viser forskeres analyser af data fra en række kliniske undersøgelser vedrørende brexpiprazols effektivitet og sikkerhed.

Brexpiprazol er i lighed med aripiprazol en partiel dopaminreceptor agonist og partiel serotoninreceptor agonist, men med en lavere D2 aktivitet. Blandt andre egenskaber tænkes dette at reducere risikoen for bivirkninger såsom akatisi.

Konklusionerne stammer fra to artikler publiceret i Schizophrenia Research.

I den første artikel indgik data fra tre randomiserede dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser. Blandt de vigtigste resultater fandt forskerne, at 2 mg og 4 mg brexpiprazol dagligt (men ikke lavere doseringer) efter seks ugers behandling reducerer skizofrenisymptomerne.

I den anden artikel indgik data fra tre korttidsundersøgelser og to åbne langtidsundersøgelser (52 uger). I korttidsundersøgelserne var der ingen øget risiko for bivirkninger. I langtidsundersøgelserne oplevede 11 procent af patienterne forværring af skizofrenisymptomerne, mens insomni, vægtstigning og hovedpine (incidens på otte procent, otte procent hhv. seks procent) var de mest almindelige bivirkninger.

Den gennemsnitlige vægtstigning i alle studier var på ca. et kg. Der var minimale og ikke kliniske relevante ændringer på parakliniske parametre, herunder EKG og metaboliske værdier.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter