Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt middel mod skizofreni er sikkert

Det nye antipsykotikum brexpiprazol er effektivt til behandling af den akutte fase af skizofreni. Præparatet har også en gunstig bivirkningsprofil med lav risiko for akatisi (rastløshed), sedation, vægtøgning eller QTc-forlængelse.

Det viser forskeres analyser af data fra en række kliniske undersøgelser vedrørende brexpiprazols effektivitet og sikkerhed.

Brexpiprazol er i lighed med aripiprazol en partiel dopaminreceptor agonist og partiel serotoninreceptor agonist, men med en lavere D2 aktivitet. Blandt andre egenskaber tænkes dette at reducere risikoen for bivirkninger såsom akatisi.

Konklusionerne stammer fra to artikler publiceret i Schizophrenia Research.

I den første artikel indgik data fra tre randomiserede dobbeltblindede og placebokontrollerede undersøgelser. Blandt de vigtigste resultater fandt forskerne, at 2 mg og 4 mg brexpiprazol dagligt (men ikke lavere doseringer) efter seks ugers behandling reducerer skizofrenisymptomerne.

I den anden artikel indgik data fra tre korttidsundersøgelser og to åbne langtidsundersøgelser (52 uger). I korttidsundersøgelserne var der ingen øget risiko for bivirkninger. I langtidsundersøgelserne oplevede 11 procent af patienterne forværring af skizofrenisymptomerne, mens insomni, vægtstigning og hovedpine (incidens på otte procent, otte procent hhv. seks procent) var de mest almindelige bivirkninger.

Den gennemsnitlige vægtstigning i alle studier var på ca. et kg. Der var minimale og ikke kliniske relevante ændringer på parakliniske parametre, herunder EKG og metaboliske værdier.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter