Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Nyt koncept i PTSD-behandling: Overvældende succes i dansk studie

Et nyt behandlingskoncept har vist sig effektiv i behandlingen af PTSD. Det er en lysterapibehandling kaldet EMDR, som for første gang er blevet afprøvet i Danmark.

EMDR står for 'Eye Movement Desensitization Reprocessing' og går ud på, at man bevæger øjnene rytmisk samtidig med, at man bearbejder sine traumer sammen med en terapeut.

Forsøget med det nye koncept er gennemført i to omgange i Psykiatriens Hus i Silkeborg og initieret af psykolog Louise Due. Hun har arbejdet med PTSD i 15 år og mener, at resultaterne af forsøget overgik alle forventninger. Det nye behandlingskoncept bliver derfor nu en fast del af behandlingstilbuddet til PTSD-patienter i Region Midtjylland ved siden af den almindelige standardbehandling til PTSD. Og håbet er, at det over tid kan brede sig til resten af landet og gøres tilgængeligt for dem, der har behov.

Behandlingskonceptet består af seks dages intensiv behandling, der hver dag inkluderer tre timers traumefokuseret psykoterapi i form af EMDR og prolonged exposure (PE), en times fysisk træning og en times psykoedukation. Derudover skal patienterne lave eksponering derhjemme imellem behandlingsdagene.

Ved forsøget i Silkeborg opfyldte 9 af 12 patienter ved behandlingens afslutning ikke længere kriterierne for PTSD, målt på værste traume. Louise Due pointerer, at der vil være brug for yderligere forskning i den intensive behandling, blandt andet i form af randomiserede studier.

PE og EMDR er de to traumefokuserede psykoterapier, som har vist størst effekt i forskningslitteraturen. Der er lavet adskillige randomiserede studier af effekten, og de to anbefales af WHO til behandling af PTSD hos både børn og voksne.

Ny analyse viser effekt af terapi

Effekten af EMDR er også en del af en ny norsk meta-analyse, publiceret i tidsskriftet The Lancet Psychiatry, der som hovedresultat viser, at psykoterapi mod PTSD som følge af flere traumer er lige så effektiv som terapi mod PTSD som følge af et enkelt traume. Og ifølge forskerne bag er resultaterne opmuntrende for klinisk praksis og kan imødegå almindelige misforståelser omkring behandling og behandlingsbarrierer.

Meta-analysen gennemgik 137 randomiserede kontrollerede forsøg med i alt 10.684 deltagere og sammenlignede en psykologisk intervention mod PTSD med en enten aktiv eller inaktiv kontrol.

De psykologiske interventioner blev kategoriseret i fire grupper: traumafokuseret kognitiv adfærdsterapi, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), andre traumafokuserede psykologiske interventioner samt psykologiske interventioner, der ikke er traumafokuserede.

De psykologiske interventioner var effektive sammenlignet med passive interventioner, både blandt de deltagere, der havde været udsat for en enkelt traumatisering og dem, der havde været udsat for flere traumatiseringer, uden signifikant forskel i effektivitet mellem de to patientgrupper. Desuden fandt forskerne, at traumafokuseret kognitiv terapi er mere effektiv end andre typer psykoterapi hos patienter, der har været udsat for flere traumatiseringer.