Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


"Som politikerne også selv tager forbehold for, handler det om, at vi mangler nogle speciallæger og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen i Svendborg," siger Carsten Blus-Pedersen.

Psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg lægges sammen

Frem for helt at lukke psykiatrien i Svendborg bliver den fra 1. maj fusioneret med voksenpsykiatrien i Odense. Det har et bredt flertal i Region Syddanmarks regionsråd besluttet 18. marts. Konsekvensen bliver, at især lægerne i Odense fremover kommer til at køre frem og tilbage mellem de to fynske byer.

Psykiatrisk Afdeling  Svendborg har længe lidt under en stor mangel på speciallæger i psykiatri og er nu nede på en bemanding på 2,8 læger. Og det er så skrøbelig en bemanding, at sengeafsnittene har været i fare for at måtte lukke.

“Vi har længe vidst, at der er behov for at lave nogle helt grundlæggende ændringer, hvis vi fortsat skal give patienterne god behandling i deres nærområde. Det er et markant og et svært skridt, vi tager, men det er også helt nødvendigt og et skridt, som vi vurderer vil skubbe udviklingen i Svendborg i den rigtige retning,” lyder det fra Mette Bossen Linnet (V), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Psykiatrisygehusets relevante medarbejderudvalg, de berørte læger og deres tillidsrepræsentanter har været inddraget i planlægningen af sammenlægningen. Forud for beslutningen har det dog stået klart, at der hverken i Odense eller Svendborg har været opbakning fra medarbejderside til en fusion. Primært af frygt for, at det vil få negative konsekvenser for arbejdsmiljøet. I høringssvaret fra medarbejderne i Odense udtrykte man således “bekymring for, at en eventuel fusion vil påvirke arbejdsmiljøet negativt for de overlæger/speciallæger, der er i Odense, med risiko for, at de forlader afdelingen.”

I Svendborg erkender cheflæge Carsten Blus-Pedersen fra Psykiatrisk Afdeling, at konsekvensen af regionsrådets beslutning bliver, at trafikken mellem Svendborg og Odense øges. Og mest fra Odense, hvor de fleste læger befinder sig.

“Oppefra har man ønsket at fordele lægekræfterne på bedre vis. Som politikerne også selv tager forbehold for, handler det om, at vi mangler nogle speciallæger og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen i Svendborg. Og det er så påpeget i nogle af de LMU-svar (leder-medarbejder-udvalg, red.) der er kommet inden beslutningen i regionsrådet, at man kan se frem til, at nogle læger skal arbejde på forskellige matrikler. Det kan gå ud over arbejdsmiljøet, og det kan også være, at der er nogle, der ikke vil,” siger Carsten Blus-Pedersen.

Hans egen fremtid som cheflæge har han ingen kommentarer til lige nu. Den ledelsesmæssige forandring som følge af fusionen er således endnu ikke på plads. Han venter dog en afgørelse, der meldes ud senere på ugen.

Region Syddanmark påpeger i sin pressemeddelelse om fusionen, at modellen med ledelse på tværs af afdelinger i Odense og Svendborg ikke er ny i Region Syddanmark, men også bruges i det somatiske sygehus.