Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Fem millioner til opsporing af søvnapnø hos patienter med diabetes

Et nyt forskningsprojekt, som er finansieret med 4.9 millioner fra Novo Nordisk Fonden, vil teste mulighederne med en ny screeningsteknologi. Målet er at undersøge, om det er muligt at teste flere patienter med diabetes for søvnapnø mere effektivt end med de traditionelle søvnundersøgelser, der i dag er til rådighed.

I spidsen for projektet står professor Preben Homøe og reservelæge Mads Mose Jensen, Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sjællands Universitetshospital i Køge. De skal undersøge søvnapnø hos patienter med diabetes på Stene Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Grønland.

Manglende screening af diabetikere

Selvom søvnapnø er en folkesygdom, der rammer op mod hver tiende dansker, en andel, der forventes at stige fremover, er denne søvnlidelse ret underbehandlet. Kun 20 procent af mennesker med søvnapnø, har således fået en diagnose.

Desuden er det velkendt, at mennesker med diabetes har øget risiko for også at lide af søvnapnø og dermed have ekstra stor risiko for at udvikle helbredsproblemer. Alligevel er der ingen systematisk screening for søvnapnø af denne patientgruppe.

Udredning og behandling til Grønland

Ud over test af ny screeningsteknologi og dermed muligheden for at opspore flere patienter med søvnapnø, fokuserer projektet også på opsporing og behandling af søvnapnø i Grønland.

Grunden til, at Grønland er inkluderet i dette projekt, er blandt andet det faktum, at man her pt ikke har en indsats i forhold til søvnapnø. Projektet sigter derfor også efter at indføre udredning for og behandling af søvnapnø i det grønlandske sundhedsvæsen og foregår i et tæt samarbejde med centerdirektør Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center Sjælland samt lægefaglig centerleder Michael Lynge Pedersen og professor og overlæge Marit Eika Jørgensen fra Steno Diabetes Center Grønland.