Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bakterier i munden hos to-årige sladrer om risikoen for overvægt

To-åriges bakterier i munden kan bidrage til at forudsige og eventuelt forebygge overvægt i barndommen.

Det antyder en ny undersøgelse fra Penn State University, hvor forskere har undersøgt tarm- og mundbakterier hos 226 to-årige.

Tidligere har mange andre studier vist en sammenhæng mellem tarmbakterier og overvægt og fedme hos voksne og unge, mens sammenhængen mellem den orale bakteriekultur og overvægt er dårligere belyst.

”Der findes mange forskellige undersøgelser af, hvad sammensætning af bakteriefloraen i tarmen betyder for udviklingen af overvægt. Og fundene er ikke altid entydige, for det er et kompleks forskningsfelt,” siger lederen af Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Universitets Hospital overlæge Jens-Christian Holm.

”Men når dette forbehold er taget, er denne undersøgelse meget interessant, fordi den viser en tydelig sammenhæng hos et relativt begrænset antal små børn. Fundet udgør endnu en brik, der sammen med mange andre brikker potentielt kan være med til at prædiktere udviklingen af overvægt i barndommen.”

Bakteriekultur med skæv balance

 I studiet undersøgte man tarm- og mundbakterne hos 226 to-årige børn, som fik målt vægt og længde på syv forskellige tidspunkter. Forskerne identificerede derefter de børn, som tog hurtigt på, hvilket er en stærk risikofaktor for at udvikle svær overvægt i barndommen.

Forskerne fandt blandt andet, at hos de børn, der tog hurtigt på i vægt, var der mindre diversitet i den mundens bakterier, ligesom Firmicutes-Bacteroides-ratio var øget. Man ved fra undersøgelse af tarmkulturen, at diversitet er vigtig, fordi det skaber stabilitet og beskytter mod sygdomsfremkaldende bakterier, og fra andre studier af voksne og unge ved man, at der er sammenhæng mellem svær overvægt og lav diversitet samt ubalance mellem Firmicutes-Bacteroides i tarmkulturen.

Hos de to-årige i undersøgelsen fandt forskerne ingen sammenhæng mellem tarmkulturen og vægt. Det indikerer, at tarmens bakteriekultur endnu ikke er fuldt ud etableret i denne alder.

”Men undersøgelsen understreger vigtigheden af diversitet,” siger Jens-Christian Holm.

”Og resultaterne bør derfor også mane til besindighed i forhold til at bruge antibiotika og dermed pille ved diversiteten hos helt små, ja nyfødte børn.”

Tidlig forebyggelse

Kan man finde tidlige indikatorer for, om et barn vil udvikle overvægt, får forældre og fagpersoner, ifølge forskerne bag undersøgelsen, større muligheder for at forbygge udviklingen af overvægt og svær overvægt i barndommen.

”Jo flere indikatorer, vi kan finde, des bedre muligheder har vi for at forebygge,” siger Jens-Christian Holm om undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

”Det er er dog vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at der ikke findes en enkelt universalnøgle. Udvikling af overvægt beror på komplicerede sammenhænge. Lidt forenklet plejer jeg at sige, at det er samspillet mellem følgende tre hovedårsager: Gener, tarmbakterier og psykosociale forhold, der er udslagsgivende. Dette fund giver ny indsigt i bakteriernes rolle og åbner for overvejelser om, man f.eks. kan forebygge overvægt ved dat ændre på bakteriefloraen.”

Om studiet

Nærværende studie er en del af det større studie INSIGHT, som omfatter 300 børn og tester, hvorvidt forældreintervention i de tidlige år af et barns liv kan forebygge udviklingen af svær overvægt.

Man undersøgte tarm- og mundbakterier hos 226 børn fra det centrale Pensylvanien. Børnene blev målt og vejet syv gange.

Hos de børn, der tog hurtigt på i vægt viste undersøgelsen blandt andet:

  • Lavere diversitet i den orale bakteriekultur, som således indeholdt færre forskellige typer bakterier.
  • Øget forekomst af Firmicutes og lavere forekomst af Bacteroides.
  • Disse afvigelser i diversitet og balance ses også i tarmens bakteriekultur hos svært overvægtige voksne og unge.
  • Forskerne fandt ikke denne sammenhæng i de to-åriges tarmes bakteriekultur. Det kan skyldes, at tarmen bakterier endnu ikke er etabeleret så tidligt i livet.
  • At vægtstigningen hos barnet også var relateret til moderens bakteriediversitet i munden. Det kunne antyde en genetisk disposition, eller at mor og barn indtager samme diæt i samme miljø.

Forskerne konkluderer, at tegn på svær overvægt viser sig tidligere i den orale bakterieflora end i tarmfloraen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter