Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


"Mange kvinder vil efter graviditeten måske have en følelse af ”endelig at være færdige med diabetes.” Vores forskning viser tydeligt, at det er mange kvinder desværre ikke," siger Ulla Kampmann Opstrup, overlæge hos Steno Diabetes Center Aarhus.

Hver femte kvinde med graviditetsdiabetes har stadig diabetes et år efter fødslen

Selvom der er gjort en stor indsats, har hver femte kvinde med graviditetsdiabetes stadig diabetes eller prædiabetes et år efter fødslen. Dette er konklusionen i en ny undersøgelse fra Steno Diabetes Center Aarhus.

Undersøgelsen er publiceret i Journal of the Endocrine Society.

"Mange kvinder vil efter graviditeten måske have en følelse af ”endelig at være færdige med diabetes.” Vores forskning viser tydeligt, at det er mange kvinder desværre ikke," siger Ulla Kampmann Opstrup, overlæge hos Steno Diabetes Center Aarhus og hovedforfatter på undersøgelsen.

Undersøgelsen blev udført fra april 2019 til december 2022 og omfattede 1.270 kvinder. I samarbejde med Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne i Region Midtjylland tilbød Steno Diabetes Center Aarhus i perioden et målrettet tilbud til kvinder med graviditetsdiabetes. Kvinderne fik en samtale med en diætist i graviditetsuge 36 og fik taget og analyseret en række blodprøver. Derudover var der et udvidet kontrolforløb efter fødslen.

Studiet viste, at 20,8 procent af kvinderne udviklede prædiabetes eller diabetes inden for det første år efter fødslen. 

"Vi ved nu, at risikoen for at udvikle diabetes eller prædiabetes i det første år efter fødslen er ret høj," siger Ulla Kampmann Opstrup. 

"Det giver anledning til et øget fokus på opfølgning - både hos kvinden selv, i hospitalsregi og hos praktiserende læger."

Graviditetsdiabetes – eller gestationel diabetes – opstår hos en del af de gravide, som ikke i forvejen har diabetes. Graviditet medfører hos alle kvinder en nedsat insulinfølsomhed, og hos dem, der ikke kan producere nok insulin til at holde et normalt blodsukker, vil man konstatere graviditetsdiabetes. Ofte kan blodsukkeret normaliseres gennem kost- og motionsindsats, men hos 20-25 procent af kvinderne med graviditetsdiabetes vil der være behov for insulinbehandling. 

Kvinder med graviditetsdiabetes har en øget risiko for at opleve komplikationer under deres graviditet og i forbindelse med fødslen. Desuden ved man, at kvinderne har en stor risko for at udvikle type 2-diabetes i årene efter graviditeten. Et omfattende dansk registerbaseret kohortestudie, publiceret i tidsskriftet Diabetes Care, viste også sidste år, at kvinder med graviditetsdiabetes har en næsten fordoblet risiko for at udvikle kronisk nyresygdom. Hvis kvinden med graviditetsdiabetes har fået insulin under graviditeten og udvikler højt blodtryk senere, er risikoen for kronisk nyresygdom tæt på 15 gange så stor som hos andre.

Opfølgning for kvinder med graviditetsdiabetes foregår hos de praktiserende læger, men opfølgningen har ikke været systematisk og derfor har der været sparsom viden om, hvor mange kvinder, der senere udvikler diabetes, og hvornår de udvikler diabetes.

For et år siden viste et studiet, publiceret i Acta Diabetologica, meget overraskende, at der var stor forskel på forekomsten af graviditetsdiabetes mellem de fem danske regioner, men at forekomsten af graviditetsdiabetes på landsplan gennemsnitligt var steget med syv procent årligt mellem 2013 og 2017. Den årlige stigning i Region Hovedstaden var kun to procent, mens stigningen i Region Syddanmark var helt oppe på 24 procent. I 2017 var forekomsten af graviditetsdiabetes i Region Hovedstaden 3,0 procent, mens den i Region Syddanmark var 5,9 procent - en forskel på 97 procent.

Ny guideline er et skridt på vejen

Dansk Endokrinologisk Selskab har netop i samarbejde med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB) offentliggjort en ny guideline, som skal gøre opfølgningen for kvinder med graviditetsdiabetes mere entydig og lidt mindre besværlig end tidligere i håb om at få en større tilslutning til opfølgning efter graviditeten. 

"Det kan forhåbentlig blive muligt i fremtiden at forudsige, hvem der har behov for en tættere opfølgning efter fødslen, så både kontrolforløb og forebyggelsestiltag kan skræddersys til den enkelte patient," siger Ulla Kampmann Opstrup.

Studiet i tal

Blandt 1270 kvinder med graviditetsdiabetes havde knap 21 procent udviklet prædiabetes eller diabetes inden for det første år efter fødslen:

  • 137 (17,8 procent) havde prædiabetes
  • 20 (2,6 procent) havde type 2-diabetes
  • 3 (0,4 procent) havde type 1-diabetes

40 procent af de 768 kvinder, der kom til 1-års opfølgning, havde øget deres vægt 1 år efter graviditeten sammenlignet med deres vægt før graviditeten.

De kvinder, der udviklede type 2-diabetes det første år efter graviditeten, havde et højere BMI før graviditeten, de fik mere insulin under graviditeten og havde et højere langtidsblodsukker sidst i graviditeten.