Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserSundhedsminister vred på regionerne: I svigter hjertepatienterne

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby beskylder regionerne for at svigte hjertepatienter fordi flere og flere ikke bliver ikke udredt til tiden. Der er betydelig regional variation i ventetiden på en række behandlinger.

På landsplan blev patientrettigheden overholdt i 73 procent af forløbene i andet kvartal af 2018. Det er et fald på 3 procentpoint sammenlignet med 1. kvartal 2018, og et fald på 8 procentpoint fra 4. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.

Det viser de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen om regionernes overholdelse af hjertepatienternes ret til udredning inden for 30 dage.

Andelen er det laveste niveau siden registreringen blev indført i 1. kvartal 2017.

Værst ser det ud i Region Sjælland, hvor kun 48 procent af hjertepatienterne bliver udredt indenfor 30 dage. Langt bedre ser det ud i Region Nordjylland - topscoreren - hvor udredningsretten er overholdt i 95 procent af forløbene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er langt fra tilfreds med tallene.

”Regionerne svigter hjertepatienterne, når de gang på gang ikke kan overholde patienternes ret til at blive udredt inden for 30 dage. Lang udredningsret kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. Særligt Region Sjælland gør det ikke godt nok – og implementering af Sundhedsplatformen er altså ikke en undskyldning,” siger hun.

Sundhedsstyrelsen indkalder derfor Region Sjælland til et møde om mulige tiltag for at få vendt udviklingen. Styrelsen havde også møde med Region Hovedstaden tidligere på året, og begge regioner er blevet bedt om en redegørelse.

Udover at overholdelsen af udredningsretten ikke lever op til forventningerne, er der også stor regional variation i ventetiden på en række behandlinger af hjertepatienter.

Det drejer sig blandt andet om røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG), bypass-operation (CABG) og hjerteklapoperation.

For eksempel venter cirka 30 procent af patienterne i Region Hovedstaden og Midtjylland mere end 30 dage på KAG, mens 57,6 procent af patienterne i Region Sjælland venter mere end 30 dage.

”Hvad end det er røntgen eller operation, er det simpelthen ikke i orden. Patienterne får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor de risikerer at få det værre, mens de venter. Samtidig ved vi at lange sygdomsforløb kan få konsekvenser på hjemmefronten i forhold til fritidsaktiviteter, familie og arbejde,” siger Ellen Trane Nørby.

Der er dog også gode tal. Færre hjertepatienter venter 31 dage eller mere på en bypassoperation. På landsplan er andelen faldet fra 21 procent til 14 procent fra sidste kvartal. For hjerteklapoperationer går det også fremad. Her er andelen af patienter, der venter 45 dage eller mere i dette kvartal faldet til 23 procent.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter