Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Hjertepatienter med moderate drikkevaner lever længst

Selvom man er diagnosticeret med hjertesvigt er der ingen grund til at droppe alle tanker om alkohol. Faktisk viser det sig nu, hjertepatienter, der drikker moderat, lever længere både end dem, der ikke drikker og dem, der drikker større mængder.

Med moderat indtagelse menes der mere præcist, at forbruget ikke må overstige syv genstande om ugen.

Resultaterne fremgår at det første studie af sin art, hvor forskerne i mere end syv år fulgte knap 400 mennesker, som havde fået stillet diagnosen hjertesvigt. De var i snit 79 år. Forskernes definition på en genstand var 35 cl øl, 18 cl vin og 1,5 cl spiritus.

Forskerne fandt, at dem, der aldrig drak, overlevede i snit syv år og tre måneder efter de havde fået stillet diagnosen, mens dem, der drak op til syv genstande om ugen overlevede i otte år og tre måneder. De, der drak mere, overlevede i syv år og otte måneder. Det er med andre ord farligst slet ikke at drikke alkohol.

I studiet har forskerne taget højde for andre faktorer.

Forskerne noterer, at deres resultater supplerer dem fra andre studier, hvor man har set på forbruget af alkohol blandt mennesker uden hjertesvigt. Alt i alt tyder det på, at et moderat alkoholforbrug beskytter mod hjertekarsygdom.

Men de understreger også, at deres resultater ikke bør bruges til at anbefale, at personer, der for nyligt er diagnosticeret med hjertesvigt, bør begynde at drikke alkohol forebyggende, hvis de ikke tidligere har drukket.

Og på samme måde fremhæver de, at mennesker, hvis hjertekarsygdom er under mistanke for at skyldes netop alkohol, bør afstå helt fra at drikke.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter