Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserHjertepatienter med moderate drikkevaner lever længst

Selvom man er diagnosticeret med hjertesvigt er der ingen grund til at droppe alle tanker om alkohol. Faktisk viser det sig nu, hjertepatienter, der drikker moderat, lever længere både end dem, der ikke drikker og dem, der drikker større mængder.

Med moderat indtagelse menes der mere præcist, at forbruget ikke må overstige syv genstande om ugen.

Resultaterne fremgår at det første studie af sin art, hvor forskerne i mere end syv år fulgte knap 400 mennesker, som havde fået stillet diagnosen hjertesvigt. De var i snit 79 år. Forskernes definition på en genstand var 35 cl øl, 18 cl vin og 1,5 cl spiritus.

Forskerne fandt, at dem, der aldrig drak, overlevede i snit syv år og tre måneder efter de havde fået stillet diagnosen, mens dem, der drak op til syv genstande om ugen overlevede i otte år og tre måneder. De, der drak mere, overlevede i syv år og otte måneder. Det er med andre ord farligst slet ikke at drikke alkohol.

I studiet har forskerne taget højde for andre faktorer.

Forskerne noterer, at deres resultater supplerer dem fra andre studier, hvor man har set på forbruget af alkohol blandt mennesker uden hjertesvigt. Alt i alt tyder det på, at et moderat alkoholforbrug beskytter mod hjertekarsygdom.

Men de understreger også, at deres resultater ikke bør bruges til at anbefale, at personer, der for nyligt er diagnosticeret med hjertesvigt, bør begynde at drikke alkohol forebyggende, hvis de ikke tidligere har drukket.

Og på samme måde fremhæver de, at mennesker, hvis hjertekarsygdom er under mistanke for at skyldes netop alkohol, bør afstå helt fra at drikke.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter