Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ikke tilstrækkelig dokumentation for rutinemæssig brug af aspirin

Noget tyder på, at aspirin som forebyggende faktor til mennesker uden hjertekarsygdom er temmelig usikker.

I et nyt britisk studie har forskere i et år fulgt 1.000 briter uden kendt hjertekarsygdom og nåede frem til, at regelmæssig brug af aspirin medfører en 50 procents øget risiko for større blødninger. Ligesådan blev det påvist, at aspirin for disse mennesker er forbundet med en 11 procents lavere risiko for kardiovaskulære hændelser, samtidig med at forskerne fandt 43 procents flere tilfælde større blødninger hos dem, der fik aspirin, sammenlignet med dem, der ikke fik det. Alt i alt ser brugen af aspirin således ud til at være forbundet med en lidt lavere risiko for hjertekarsygdom, men samtidig en markant øget risiko for større blødninger.

”Studiet viser, at der ikke er tilstrækkelig bevis for at anbefale rutinemæssig brug af aspirin til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og kardiovaskulære dødsfald hos mennesker uden hjertekarsygdom,” siger studiets førsteforfatter Sean Zheng fra King's College London.

Han bemærker, at der længe har været usikkerhed om, hvad der er det bedste at gøre for mennesker med en øget risiko for hjertekarsygdom og med diabetes, men at denne undersøgelse ikke klart viser vejen frem.

”Brug af aspirin kræver i hvert fald en snak mellem patient og læge, hvor man må vurdere de små potentielle kardiovaskulære fordele i forhold til en reel risiko for alvorlig blødning,” påpeger Sean Zheng, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tiddskriftet JAMA.

I absolutte tal viste det britiske studie, at man skulle behandle 250 mennesker med aspirin i fem år for at forebygge et enkelt hjertetilfælde, stroke eller dødsfald som følge af hjertekarsygdom. Og ud af 200 mennesker behandlet med aspirin vil én opleve en større blødning.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter