Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ikke tilstrækkelig dokumentation for rutinemæssig brug af aspirin

Noget tyder på, at aspirin som forebyggende faktor til mennesker uden hjertekarsygdom er temmelig usikker.

I et nyt britisk studie har forskere i et år fulgt 1.000 briter uden kendt hjertekarsygdom og nåede frem til, at regelmæssig brug af aspirin medfører en 50 procents øget risiko for større blødninger. Ligesådan blev det påvist, at aspirin for disse mennesker er forbundet med en 11 procents lavere risiko for kardiovaskulære hændelser, samtidig med at forskerne fandt 43 procents flere tilfælde større blødninger hos dem, der fik aspirin, sammenlignet med dem, der ikke fik det. Alt i alt ser brugen af aspirin således ud til at være forbundet med en lidt lavere risiko for hjertekarsygdom, men samtidig en markant øget risiko for større blødninger.

”Studiet viser, at der ikke er tilstrækkelig bevis for at anbefale rutinemæssig brug af aspirin til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og kardiovaskulære dødsfald hos mennesker uden hjertekarsygdom,” siger studiets førsteforfatter Sean Zheng fra King's College London.

Han bemærker, at der længe har været usikkerhed om, hvad der er det bedste at gøre for mennesker med en øget risiko for hjertekarsygdom og med diabetes, men at denne undersøgelse ikke klart viser vejen frem.

”Brug af aspirin kræver i hvert fald en snak mellem patient og læge, hvor man må vurdere de små potentielle kardiovaskulære fordele i forhold til en reel risiko for alvorlig blødning,” påpeger Sean Zheng, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tiddskriftet JAMA.

I absolutte tal viste det britiske studie, at man skulle behandle 250 mennesker med aspirin i fem år for at forebygge et enkelt hjertetilfælde, stroke eller dødsfald som følge af hjertekarsygdom. Og ud af 200 mennesker behandlet med aspirin vil én opleve en større blødning.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter