Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ikke tilstrækkelig dokumentation for rutinemæssig brug af aspirin

Noget tyder på, at aspirin som forebyggende faktor til mennesker uden hjertekarsygdom er temmelig usikker.

I et nyt britisk studie har forskere i et år fulgt 1.000 briter uden kendt hjertekarsygdom og nåede frem til, at regelmæssig brug af aspirin medfører en 50 procents øget risiko for større blødninger. Ligesådan blev det påvist, at aspirin for disse mennesker er forbundet med en 11 procents lavere risiko for kardiovaskulære hændelser, samtidig med at forskerne fandt 43 procents flere tilfælde større blødninger hos dem, der fik aspirin, sammenlignet med dem, der ikke fik det. Alt i alt ser brugen af aspirin således ud til at være forbundet med en lidt lavere risiko for hjertekarsygdom, men samtidig en markant øget risiko for større blødninger.

”Studiet viser, at der ikke er tilstrækkelig bevis for at anbefale rutinemæssig brug af aspirin til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og kardiovaskulære dødsfald hos mennesker uden hjertekarsygdom,” siger studiets førsteforfatter Sean Zheng fra King's College London.

Han bemærker, at der længe har været usikkerhed om, hvad der er det bedste at gøre for mennesker med en øget risiko for hjertekarsygdom og med diabetes, men at denne undersøgelse ikke klart viser vejen frem.

”Brug af aspirin kræver i hvert fald en snak mellem patient og læge, hvor man må vurdere de små potentielle kardiovaskulære fordele i forhold til en reel risiko for alvorlig blødning,” påpeger Sean Zheng, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tiddskriftet JAMA.

I absolutte tal viste det britiske studie, at man skulle behandle 250 mennesker med aspirin i fem år for at forebygge et enkelt hjertetilfælde, stroke eller dødsfald som følge af hjertekarsygdom. Og ud af 200 mennesker behandlet med aspirin vil én opleve en større blødning.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter