Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

App forbedrer brug af lokal psoriasisbehandling

Samarbejde om patientstøttende app på tværs af fag, sektor og gængse interesser skaber markant forbedrede behandlingsresultater hos personer med let til moderat psoriasis.

Et nyere studie fra Hudafdelingen i Odense viser, at psoriasis patienters brug af sundheds-apps forbedrer brugen af lokalbehandling og reducerer sværhedsgraden af psoriasis.

Studiet er publiceret i British Journal of Dermatology.

Andelen af patienter, der anvendte lokalbehandling som foreskrevet af lægen, steg fra 38 procent i non-interventionsgruppen til 65 procent i interventionsgruppen.

Forud for det nye studie dokumenterede forskergruppen ledet af professor i dermatologi Klaus Ejner Andersen, OUH, i et publiceret systematisk litteraturstudie, at selvom patienter kan downloade flere hundrede apps specielt udviklet til psoriasispatienter, så var der ingen dokumentation for, at brug af disse apps kunne forbedre brug af lokalbehandling. Der manglede evidens på området.

”Med de publicerede konklusioner som teoretisk fundament, udviklede og producerede LEO Pharma en prototype på en patientstøttende app (MyPso SmarTop).

App’en gav patienter daglige huskebeskeder og havde en dagbogsfunktion, hvor patienter kunne anføre deres symptomer. Den kom på markedet samtidig med, at LEO Pharma lancerede et nyt kutant skumprodukt til psoriasispatienter. På flasken med skumproduktet var påsat en medicindispenser, der registrerede hver gang patienterne anvendte produktet.

Informationerne lagret i chippen blev via Bluetooth-teknologi synkroniseret med app’en, så patienterne kunne følge med i, om de havde fået påført den ordinerede behandling, forklarer hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg speciallæge i hudsygdomme Mathias Tiedemann Svendsen, Hudafdelingen og Allergicentret, OUH.

Lokalbehandling er effektivt men….

Ifølge professor i dermatologi Klaus Ejner Andersen er lokalsteroider i kombination med calcipotriol effektivt til behandling af patienter med let-til-moderat psoriasis. Men klinisk erfaring og den internationale litteratur på området viser imidlertid, at patienterne ikke i tilstrækkelig grad får påført lokalbehandlingen, og derfor ikke har den ønskede effekt.

Væsentlige årsager til at psoriasispatienter ikke anvender behandlingen som foreskrevet, er ifølge hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg speciallæge Mathias Tiedemann Svendsen, at motivationen falder over tid, ligesom forglemmelser og ængstelse over eventuelle bivirkninger ved behandlingen også spiller ind.

Mange kompetencer

”Det kræver mange forskellige faglige kompetencer og videndeling for at udviklingen af medicinsk teknologi ender med et produkt, der er velfungerende og relevant for vores patienter. Her er det essentielt, at vi kan løse opgaven ved at arbejde interdisciplinært.

I et tværfagligt samarbejde er vi lykkedes med at udvikle et patient-støttende tiltag, der både øger adhærens signifikant, reducerer sværhedsgraden af psoriasis og bedrer livskvaliteten hos patienter med let til moderat psoriasis,” siger Mathias Tiedemann Svendsen.

Sundhedsapps i klinikken

Mange års forskning på området viser, at ikke alene påvirker psoriasis patienternes livskvalitet negativt, psoriasis er forbundet med store samfundsøkonomiske omkostninger.

”Vores resultater viser, at psoriasispatienters brug af den testede sundheds-app forbedrede brugen af lokalbehandling og samtidig reducerede sværhedsgraden af psoriasis. Der er et potentiale til at implementere brug af sundheds-apps i klinikken. Vores forskergruppe har hermed givet et bud på, hvorledes vi kan teste en medicinsk teknologisk løsning i et lodtrækningsstudie. Dette design kan ekstrapoleres til at teste medicinske teknologiske løsninger ved andre dermatologiske lidelser,” slutter Klaus Ejner Andersen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift