Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Træningsøvelser kan hjælpe med at forbedre lungefunktion hos voksne med astma

Yoga og vejrtrækningsøvelser i kombination med aerob træning anses for at være særligt vigtige for personer med astma, der ønsker at forbedre deres lungefunktion.

En ny peer-reviewed undersøgelse, som er offentliggjort i Annals of Medicine viser, hvor effektive bestemte typer træningsøvelser kan være for at forbedre lungefunktionen hos voksne med astma.

Åndedrætsøvelser kombineret med aerob træning og yoga synes ifølge forskningen at være særlige fordelagtige.

Data fra 28 kontrollerede, randomiserede studier med i alt 2.155 deltagere med astma blev inkluderet i undersøgelsens analyse, der blandt andet undersøgte om åndedrætsøvelser, aerob træning, afspændingsøvelser, yoga og aerob træning kombineret med fokus på åndedrættet havde effekt på lungefunktionen.

Forbedrede niveauet af FVC

Alle fem former for træning viste sig at være mere effektive i forhold til at forbedre lungefunktionsmålinger set i forhold til en kontrolgruppe, der lavede konventionel træning.

Åndedrætsøvelser, aerob træning, afspændingsøvelser, yoga og aerob træning kombineret med fokus på åndedrættet førte til forbedringer i niveauerne af FEV1 og PEF, mens aerob træning, åndedrætsøvelser, yoga og aerob træning kombineret med fokus på åndedrættet forbedrede niveauet af FVC.

Ydermere forbedrede åndedrætsøvelser, aerob træning og yoga FEV1/FVC.

I studiet rangerede forskerne effekten af de ​​specifikke træningsformer i forhold til hinanden, og her viste afspændingsøvelser at have mest signifikante effekt på at forbedre FEV1-niveauer, mens aerob træning kombineret med fokus på åndedrættet havde den mest signifikante effekt på forbedring af FVC-niveauer, og sluttelig havde yoga havde mest signifikant effekt på forbedring af PEF-niveauer.

Forskerne bag undersøgelsen erkender, at der er visse begrænsninger, der kan påvirke den bredere anvendelse af disse resultater, herunder variabilitet mellem de inkluderede studier og inkonsekvenser i detaljerne om træningsintensitet og hyppighed. Desuden var flertallet af deltagerne i undersøgelsen under 60 år, så træningsinterventioner kan give resultere i andet outcome hos ældre individer.