Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Data fra 1,4 mio. danskere: Depression fordobler risikoen for demens

Har man haft en depression på et tidspunkt i livet, ligegyldigt hvornår, er risikoen for at få demens forhøjet. Konkret er den mere end dobbelt så høj end for dem, der ikke har haft depression. Og den er højere for mænd end for kvinder.

De danske og internationale forskere, der har fundet frem til dette resultat, konkluderer således, at depression ikke kun er et tidligt symptom på demens, men også at depression er forbundet med en stigning i demensrisiko.

Resultaterne er baseret på analyser af data fra over 1,4 mio. danskere i perioden 1977 til 2018 og netop offentliggjort i magasinet JAMA Neurology.

Forklaringen for forskellen mellem mænd og kvinder er formenligt primært, ifølge forskerne, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge behandling end kvinder. Depressive symptomer blandt mænd kan derfor afspejle mere alvorlig sygdom på diagnosetidspunktet, hvilket øger deres risiko.

Sammenhængen mellem depression og demens rejser for forskerne det spørgsmål, om en effektiv behandling af depression kan mindske risikoen for demens. I deres studie tog de således ikke hensyn til varigheden eller effekten af behandling med antidepressiva eller terapi hos de undersøgte personer. Til gengæld ses det i analysen af sygdommens sværhedsgrad, at gentagne indlæggelser er forbundet med en stigende risiko for demens.

Og andre psykiske lidelser kan også spille en rolle for demensrisikoen. Her dokumenterer studiet en vedvarende, omend svækket sammenhæng mellem depression og demens blandt mennesker med angst eller stofmisbrug. Derimod var forskerne ikke i stand til at undersøge effektmodifikation ved personlighedsforstyrrelser, selvmordsforsøg, bipolar lidelse eller stresslidelser (herunder posttraumatisk stresslidelse) på grund af det lille antal demensdiagnoser her. Men da flere psykiatriske lidelser tidligere har været forbundet med demens, er implikationerne af samtidige psykiatriske diagnoser for demensrisiko et vigtigt emne for fremtidig forskning, hedder det i studiet.