Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Regionerne afviser kritik af ADHD-behandling: Vi leverer en ordentlig kvalitet

Jeanett Bauer

Når RKKP’s seneste årsrapport for ADHD-databasen retter en sønderlemmende kritik af kvaliteten i behandlingen af børn og unge med ADHD, sker det på et mangelfuldt grundlag. For det, der tolkes som dalende kvalitet, handler i stedet om, at regionerne har problemer med at få data lagt ind i systemerne, lyder reaktionerne.

“Det er simpelthen ikke rigtigt, at der er ikke er tilstrækklig kvalitet i den udredning og behandling af børn og unge med ADHD, der foregår. Jeg vil gerne understrege, at vi gør det, vi skal: Leverer god kvalitet og lever op til målene. Og når databasen kommer frem til et andet resultat, handler det alene om, at vi længe har haft problemer med at få leveret de data, der skal bruges til databasernes beregning af målopfyldelsen for de enkelte indikatorer,” siger Jeanett Bauer, stabslæge i Region Hovedstadens Psykiatri.

I regionen står man over for en udfordring, hvor både datafangst og manuel registrering nu anvendes samtidigt. Problemer opstår på grund af den forvirring, det skaber omkring arbejdsgangene. Desuden peger hun på, at Sundhedsplatformen endnu ikke har den samme støttefunktion til at hjælpe klinikere med at huske registreringen for ADHD-databasen.

Jeanett Bauer forventer dog, at billedet i fremtidige årsrapporter vil se helt anderledes ud. For i dette forår kommer Sundhedsplatformen til at understøtte ADHD-databasen bedre og vil dermed gøre det nemmere for medarbejderne at registrere kvalitetsdata. Derefter er det planen i Region Hovedstadens Psykiatri at gå målrettet igang med at oplære alle ansatte på hele ADHD-området i at registrere på den rette måde. Helt i tråd med tiltag, der på alle psykiatriske områder skal sikre, at Region Hovedstaden fremover bliver i stand til at levere de data, der skal til for at gøre registreringen bedre og øge troværdigheden i fremtidige rapporter om kvalitet i behandlingerne.

Erkender udfordringer

I Region Syddanmark afvises det også, at man ikke leverer en ordentlig kvalitet i behandling og udredning af børn og unge med ADHD. Samtidig erkender man dog generelle udfordringer, som man imidlertid har handlet på i efteråret ved at gennemføre en omorganisering af børne- og ungdomspsykiatrien. Det betyder blandt andet, at de to tidligere afdelinger er samlet til én, samt at aldersgrænsen er tilpasset de andre regioner, således at de 18-19-årige nu behandles i voksenpsykiatrien. Hermed har man frigjort ressourcer i børne- og ungdomspsykiatrien, som vil medvirke til at øge kvaliteten yderligere, lyder det i et svar fra regionen.

Den seneste årsrapport for ADHD-databasen, som gælder 2022/2023, konkluderer også, at børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark er ‘presset helt i bund’. Her siger Jeanett Bauer, at hun for så vidt er enig i, at børne- og ungdomspsykiatrien er meget udfordret, men understreger igen, at Region Hovedstaden leverer den krævede kvalitet.

“Jeg sidder faktisk selv lige nu en dag om ugen i et ADHD-ambulatorium, hvor jeg følger behandlingen og taler med klinikere. Og det står helt klart for mig, at klinikerne lever op til kvalitetskravene og arbejder målrettet med kvalitet.,” siger hun.

Vi tager hånd om problemerne

Kritikken af regionerne genlyder i årsrapporten for skizofreni-databasen, hvor konklusionen lyder … at man ikke kan konkludere noget, fordi især fire regioner halter voldsomt efter med registrering af resultaterne af de behandlinger, de giver. Derfor kan man ikke differentiere mellem reelle mangler i behandlingskvaliteten og manglende eller fejlagtig registrering af kliniske handlinger. Og dermed ved man ikke, hvorvidt de rapporterede dårlige resultater afspejler reelle behandlingsproblemer, som det hedder.

De største syndere her er Region Syddanmark og Region Nordjylland, som af styregruppen bag årsrapporten får et gevaldigt skud for boven, idet den “finder det dybt kritisabelt, at hensynet til monitorering og dermed sikring af kvaliteten i behandlingen tilsyneladende er blevet tilsidesat til fordel for økonomiske hensyn”.

Hertil lyder det fra Region Syddanmark, at man er i gang med at tage hånd om problemerne, idet patientjournalsystemet, EPJ SYD, den 1. marts bliver opgraderet til samme version som Region Midtjylland, hvorved det vil inkludere muligheder for indberetning til kvalitetsdatabaserne. Herefter vil data fra EPJ SYD automatisk blive overført til Landspatientregistret, hvorfra RKKP henter de data, der skal bruges til databasernes beregning af målopfyldelsen for de enkelte indikatorer. Så også i denne region er man sikker på, at fremtidige årsrapporter på alle tre database-områder –ADHD, skizofreni og depression – vil tegne et langt mere reelt og positivt billede af situationen i psykiatrien end de hidtidige årsrapporter har gjort.