Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ambitiøst projekt skal give søvnapnø-patienter bedre kår

I fremtiden skal det være nemmere at tilrettelægge den mest optimale udredning og behandlingsplan til en søvnapnø-patient. Og det skal ske med en bred specialedækning i ryggen, mens søvnapnø-patienter i dag bliver kastebold mellem forskellige specialer.

Sådan lyder det fra Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen, læge og ph.d.-studerende ved Sleep Across Waters-projektet.

”Det handler om at lade patienten være ekspert i eget liv og tillige lade hvert speciale gøre dét, de gør bedst. Så undgår vi, at søvnapnøpatienten bliver sådan en ’stoledans-patient’, hvor alle specialerne har et medansvar, men ingen tager sig af helheden,” siger han.

Opgør med mangelfuld behandling

I juni blev Sleep Across Waters tildelt 6,6 millioner kroner af Interreg for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), og projektet er nu i fuld gang. Frem til d. 30. september 2022 skal en række danske og svenske specialister undersøge, hvordan man bedre kan hjælpe patienter med søvnapnø.

Det fortæller Thora Thomsen, sygeplejerske, lektor og leder af det samlede projekt.

”Vi forventer, at langt flere borgere ved projektets afslutning vil blive i deres behandlingsforløb og mærke tydelige forbedringer i deres livskvalitet,” siger hun.

Projektet kombinerer forskning og innovation og har et stort patientfokus. Det er tanken, at det skal sætte gang i mere forskning og udvikling på området – også efter september 2022.

På Sjællands Universitetshospital i Køge har man længe været opmærksomme på, at udredning og behandling af søvnapnøpatienter sker ud fra devisen ’one size fits all’.

”Langt de fleste patienter bliver tilbudt samme pakke, uanset om der er individuelle behov,” siger Thora Thomsen.

Hun uddyber, at der med fordel kan være mere fokus på søvnapnø i systemet: ”Vi vil gerne komme patienterne mere i møde, så det ikke kun er det at have søvnapnø, det handler om - men også følgesygdomme betinget af søvnapnø. Patienterne skal tilbydes en mere helhedsorienteret og personcenteret behandling for deres kroniske sygdom.”

Derfor tog man på Sjællands Universitetshospital initiativ til projektet. Det skal sideløbende belyse, hvordan man kan implementere den nye tilgang.

”Det er enestående, at patienterne undersøges og behandles i en ny helhedsorienteret behandlingsform - tilpasset den enkelte. Det skal give sundere og mere motiverede borgere, som har overskud til at tage hånd om deres søvnapnø gennem både behandling og livsstilsændringer,” siger Thora Thomsen. 

Kastebold mellem specialer

Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen understreger, at søvnapnø er en tilstand, som på landsplan varetages af forskellige specialer. ”Dermed er det ikke altid tydeligt, hvem som tager ansvar for hvad. Hvert speciale har sine forcer og fokusområder - men samtidig potentielt hver sine blinde vinkler. Som et led i projektet vil vi forsøge at byde alle relevante specialer ind til en fælles vurdering af søvnapnøpatienten,” siger han og tilføjer:

”Vi håber, at dette vil højne niveauet for den enkelte patient og medfører gensidig læring specialerne imellem.”

Thora Thomsen supplerer:

”Du kan sige, at projektet er mere helhedsorienteret. Hvad kan vi gøre for at støtte patienter med søvnapnø? Men også ift. at forstå, hvad det i øvrigt fører med sig, når man har søvnapnø? Målet er, at så mange som muligt følger behandlingen, forebygger følgesygdomme og forbedrer livskvaliteten,” siger hun.

Thora Thomsen peger på, at der kan være flere forskellige grunde til søvnapnø. Nogle overvægtige kan således have glæde af at tabe sig, men samtidig kan normalvægtige have endnu voldsommere søvnapnø end en overvægtig.

”Det er meget individualiseret, og det er den bredde, vi prøver at tage fat i,” siger Thora Thomsen.

Nye nationale retningslinjer på vej

I øjeblikket venter mange på de nationale retningslinjer på området, der har været undervejs længe. De kan muliggøre en række nye behandlinger fremover.

Inden for de sidste 20-30 år har man således benyttet cpap-maskiner, og der foreligger en del forskning ift. indsatsen her. Men nu tegner der sig et billede af flere tiltag, påpeger Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen.

”De senere års forskning viser, at søvnapnø øger risikoen betydeligt for hjerte-kredsløbssygdomme. Derfor er der behov for større bevågenhed omkring, hvordan man kan opnå en effektiv behandling som kan tolereres hele livet. En multidisciplinær tilgang er hensigtsmæssig,” siger han og peger på, at det spiller ind, at mange finder det utrolig besværligt, at sove med cpap-maskinen.

”Man skal jo bruge den i årevis for at påvirke den kardiovaskulære risiko. Derfor kan man måske med fordel tilbyde et bredere behandlingstilbud. Herunder er det vigtigt at vide, hvorfor patienterne springer fra, så man kan adressere, hvad man kan gøre for at beholde dem i en form for behandling,” siger Mathias Rejkjær Sarkez-Knudsen.

Han peger dernæst på alternativer:

”Nogle kan have glæde af tandskinne eller operation, men det er ikke ret udbredt. Det kræver en vurdering af, hvordan svælget falder sammen hos den enkelte patient for at afgøre, om operation er relevant. Som udgangspunkt skal man være igennem et cpap-forløb inden - for operationen er irreversibel,” forklarer han.

Et innovationsprojekt i flere spor

Thora Thomsen uddyber, at Sleep Across Waters som udgangspunkt bliver betragtet som et innovationsprojekt med flere underliggende forskningsprojekter.

”I det samlede projekt indgår fire spor med hvert deres fokus - og med forskellig vægtning af innovation og forskning. I nogle af sporene arbejder vi bl.a. med udvikle en række nye arbejdsgange, mens samarbejdet mellem Danmark og Sverige indgår i alle spor og bygger på, at vi kan lære af hinanden og samtidig styrke forskning på tværs af grænser,” siger hun.

I det samlede projekt indgår desuden en stor grad af brugerinvolvering, og man forventer, at der i alt deltager omkring 600 patienter på tværs af landegrænser.

”Når projektet er slut i september næste år, vil vi meget gerne kunne tilbyde patienterne en mere helhedsorienteret og individuel behandling. Samtidig fortsætter forskningen,” siger Thora Thomsen.

Om Sleep Across Waters

Projektet ”Sleep Across Waters – sundhed og søvnapnø på tværs af grænser” er et samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus og Umeå Universitet

Projektet modtager 6,6 millioner kroner af Interreg for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Det løber frem til 30. september 2022.