Professor vil have ny bevilling til center for multisygdom

En fireårig bevilling til Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme udløber ved årets udgang, og initiativtagerne til centret håber på ny finansiering. 

De seneste tre et halvt år har multisyge patienter med psoriasis, HS, psoriasisgigt rygsøjlegigt eller inflammatorisk tarmsygdom haft mulighed for at blive udredt og få lagt en personlig behandlingsplan, der tager højde for patientens samlede sygdomskompleks ved Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. 

Centeret har haft succes med at samle tværfaglige kompetencer under samme tag, så de relevante fagfolk kan arbejde sammen om at afklare og prioritere patientens forskellige sundhedsrelaterede behov. Den fireårige bevilling, der finansierer centeret udløber imidlertid med udgangen af 2022, og derfor arbejder initiativtagerne til centeret nu for at få bevillingen forlænget eller gjort permanent. 

“Det er meget afgørende, at vi får refinansieret centeret, for der er opnået gode og spændende resultater til stor gavn for patienterne de seneste tre år,” fortæller professor ved klinikken Lars Iversen. 

Et konkret resultat er en meget høj patienttilfredshed, som er blevet målt i en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse. Her rapporterer patienterne blandt andet tilbage, at de er meget tilfredse med den patientuddannelse, der er en del af et typisk seksmåneders forløb ved centeret. 

“Vi kan simpelthen se patienter, der har gået i forskellige siloer i sundhedssystemet i længere tid, som får det bedre ved, at vi får sorteret og prioriteret deres samlede sygdomskompleks,” fortæller Lars Iversen.

En brugbar model

Centerets har siden 2019 taget imod patienter med kompleks sygdom, som ikke er kommet tilstrækkeligt under kontrol ved behandling i adskilte specialklinikker.  Patienterne har mindst to autoimmune diagnoser, og typisk har de også andre komorbiditeter herunder også forskellige livsstilsproblematikker. 

Tilgangen i centeret er helhedsorienteret, og det betyder, at der er forskellige faggrupper ansat, der tilser patienten samtidig. Læger og sygeplejersker med specialkompetencer inden for gastroenterologi, reumatologi, dermatologi arbejder sammen om udredningen og behandlingsplanen, og derudover har centeret en socialrådgiver, en psykolog og en diætist ansat. 

“Sygeplejerskerne spiller en nøglerolle. Vi forsøger at skabe et globalt billede af patienten ved første konsultation og får klarlagt patientens problemer, Hvad er hovedproblemerne, og hvordan prioriterer vi løsningen af dem, så vi får lagt en individuel behandlingsplan og sætter behandlingsmål. Det gør vi i samarbejde, så patienten ikke selv skal gå fra det ene speciale til det andet, og det har vi opnået rigtig gode resultater med,” fortæller Lars Iversen.

Ud over patienternes selvrapporterede oplevelse udfører centeret også forskning i et protokolleret set up, hvor der bliver målt på de kliniske resultater. Det betyder, at man inden for det næste års tid vil have data, der viser, om den samlede tilgang til autoimmun multisygdom giver bedre kliniske resultater for patienterne end siloopdelte specialklinikker. Studierne er ikke afsluttet endnu, men de foreløbige data giver Lars Iversen en tro på den tværfaglige tilgang.

“Det hele spiller jo sammen, hvis patienterne eksempelvis er overvægtige, har seksuelle problemer eller er ved at ryge ud af arbejdsmarkedet påvirker det jo deres sygdom. Der kan være mange ting, der spiller ind på patientens selvoplevelse, som igen spiller ind på den oplevelse, patienten har af sygdommen, og som vi ikke altid får taget hånd om, når vi er meget fokuseret på huden, leddene eller tarmen,” siger Lars Iversen.

Hans mål er ikke at centeret skal blive fast behandlingssted for patienter med multisygdom og komplekse forløb, men at patienterne skal kunne komme og få lagt en plan med behandlingsmål, som gør det lettere at følge i kommunerne og på regionssygehusene. 

Og helt optimalt vil centeret kunne bruges som model for flere lignende centre rundt om i landet, fortæller han. 

“Vi mener, at der er behov for, at vi, lige som vi tester medicin og medicinsk udstyr, også har centre, der kan udvikle og arbejde med, hvordan man tilgår patienterne, så vi ikke bare ændrer arbejdsgange uden at vide, om det er godt for patienterne og systemet, og der er en behandlingskonsekvens af det enten på livskvalitet eller klinisk bedring og fastholdelse på arbejdsmarkedet,” siger Lars Iversen.

I tråd med tiden

Lars Iversen håber, atSundhedsministeriet også fremover vil finde finansiering til Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Han påpeger, at det vil være paradoksalt, hvis centeret ikke skulle fortsætte ii lyset af den task force, regeringen nedsatte i 2021 med det formål at udvikle indsatser for mennesker med kronisk sygdom og multisygdom. 

I det hele taget er centerets fokus oppe i tiden. Danske Regioner udgav i 2020 et udspil til fremtidens håndtering af multisygdom, der også prioriterer en helhedstilgang til området, og Lif udgav omtrent samtidig med at regeringen offentliggjorde sin task force et policy paper med titlen “En kronikerbehandling i verdensklasse”. 

“Regeringen skriver, at man ønsker at styrke sammenhæng og bedre behandling og rehabiliteringsforløb. Man vil styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen, og vi håber, at man fra sundhedsministeriet kan se, at det er præcis det, vi har arbejder hen imod. At vi får klædt patienterne bedre på, så de selv kan være en del af at forebygge, at de får flere komorbiditeter,” siger Lars Iversen.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)