Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Steno i København går ind i kampen for en røgfri ungdom

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er aktivt gået ind som partner i kampagnen Røgfri Fremtid. Sammen med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden vil SDCC arbejde for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

Peter Rossing efter ADA/EASD-rapport: Nye data kan rykke billedet

En netop udkommet konsensusrapport fra ADA og EASD peger på Jardiance som førsteprioritet blandt SGLT2-hæmmere, men ifølge Peter Rossing, forskningsleder, professor og overlæge, Steno Diabetes Center Copenhagen, er der spændende nye data fra CREDENCE-studiet på vej, som måske kan være med til at rykke på billedet.

Konsensusrapport fra ADA og EASD: Patienten skal definere sine mål

I fremtiden bør diabetespatienter og deres behandlere blandt andet rutinemæssigt gå igennem såkaldte smart goals, som handler om, at patient og behandler løbende definerer i hvilken retning, livsstilsinterventionerne skal gå.

Professor: Vi kan bruge SGLT2-hæmmere som målrettet hjertepræparat

Netop fremlagte resultater fra det store DECLARE TIMI 58-studie får den konsekvens, at det med meget stor sandsynlighed vil blive normal praksis også at behandle de patienter med type 2-diabetes, som er i risikogruppen for at udvikle hjertekarsygdom, med SGLT2-hæmmere. 

Inflammation øger nedbrydning af insulin

Inflammation øger nedbrydning af budbringer-RNA, som instruerer cellerne i at producere insulin. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet hvor forskere håber, at den nye viden kan bruges til at udvikle medicin, som kan genstarte insulindannelsen hos patienter med type 2-diabetes. 

Forxiga reducerer risikoen for hjertesvigt i kæmpestudie

Resultater fra det kæmpestore fase III-studie DECLARE TIMI 58 viser, at Forxiga (dapagliflozin) effektivt reducerer risikoen for hjertesvigt samt udvikling af nyresygdom. Derudover er der ikke forhøjet risiko for amputationer vs. placebo.

Kristian Lund anmelder: Topkarakter til Stenos dating-party

Salen var fyldt på Park Inn Hotel på Amager. 200 så på, fortrinsvis praktiserende læger, da Steno Diabetes Center Copenhagen inviterede til sin første Nationale Diabetes Konference, med undertitlen, "Nyeste viden, faglig sparring, debat og workshops."

Analyse: SGLT2-hæmmere forlænger livet hos yngre i op til 4,5 år

En ny analyse af resultater fra EMPA-REG studiet skærer ud i pap for læger og deres patienter med type 2-diabetes og samtidig hjertekarsygdom, at behandling med SGLT2-hæmmere har en god effekt og forlænger levetiden for disse patienter.

Ellebæk: ESMOs melanomnyheder bidrager til målrettet behandling

ESMO: De senere år har været præget af flere gennembrud i behandlinger af melanom – ikke mindst indenfor adjuverende behandlinger, siger onkolog Eva Ellebæk, der vurderer, at årets nyheder på årets ESMO-kongres indenfor melanom især kan bidrage til en mere målrettet behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo