Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nu kan diabetes-patienter nøjes med en ugentlig behandling

Sten Madsbad

Patienter med type 2-diabetes får nu mulighed for at nøjes med at tage medicin en gang om ugen mod forhøjet blodsukker.

Novo Nordisk lancerer nemlig Ozempic i Danmark, der ud over blodsukkerkontrol, både har vist sig at have fordele i forhold til varige vægtreduktioner og hjertekar-problemer.

"Ozempic har vist sig at være betydeligt bedre end alle andre diabeteslægemidler. Det sætter helt nye standarder, og jeg tror, det fuldstændig vil overtage det danske diabetesmarked for denne gruppe af lægemidler i løbet af kort tid – måske kun et halvt år," siger Sten Madsbad, professor og overlæge, Hvidovre Hospital.

”Vi troede, at Ozempic ville være en smule bedre end Victoza, men det var en stor overraskelse for os, at det var så meget bedre, og at vægttabet var så stort, faktisk næsten dobbelt så stort som ved behandling med Victoza, og det betyder virkelig noget for patienterne.”

”Med Ozempic kan vi forsinke opstarten på insulin, der vil være nogle patienter, som vi kan trappe helt ud af insulinbehandling, og mange patienter vil kunne gå betragteligt ned i insulindosis,” siger Madsbad.

”Det er helt specielt, at Ozempic nu bliver tilgængeligt her i Danmark, for patienterne har jo hørt om det i medierne og har kontaktet os , fordi de gerne vil i gang. Vi har mange patienter , der venter på at komme i gang. Faktisk er vi nødt til og finde ud af, hvordan vi skal takle det, om vi skal samle patienterne i grupper eller kan skifte deres medicin over telefonen. Det er en helt ny problemstilling for os,” siger Madsbad.

Ozempic skal tages én gang om ugen som en injektion i underhuden, og er en analog til det naturlige hormon glukagonlignende peptid-1 (GLP-1). Behandling med Ozempic giver varige reduktioner i langtidsblodsukker (HbA1c) og vægt i forhold til sammenlignede behandlinger. Derudover er der hjerte-karmæssige fordele ved behandling med Ozempic® sammenlignet med standardbehandling.

"Novo Nordisk har udført omfattende kliniske studier, som viser, at Ozempic på flere forskellige parametre er en meget interessant behandlingsmulighed til type 2-diabetes. Mange patienter med type 2-diabetes i Danmark har svært ved at nå deres behandlingsmål, og vi håber, at Ozempic, som kun skal tages én gang om ugen, kan hjælpe mange flere patienter til at komme i god kontrol," siger Mads Veggerby Lausten, adm. direktør for Novo Nordisk Scandinavia.

”Med Ozempic kommer vi rundt om type 2-diabetes patienten, fordi Ozempic ikke kun behandler et forhøjet blodsukker – Ozempic reducerer også patientens vægt samt risiko for nyresygdom og hjerte-kar-sygdom. I de kliniske studier med Ozempic har vi set en signifikant bedre blodsukkerreducerende og vægtsænkende effekt end alle de lægemidler, vi har testet det imod. Derfor glæder vi os over nu at kunne tilbyde danske patienter denne behandling," siger medicinsk direktør Marie-Louise Sveen hos Novo Nordisk Scandinavia.

Godkendelserne af Ozempic er baseret på SUSTAIN-programmet, et globalt klinisk udviklingsprogram, som omfattede seks fase 3a-studier med deltagelse af flere end 8.000 voksne med type 2-diabetes.

Programmet omfattede en bred vifte af deltagere med type 2-diabetes, herunder deltagere med høj risiko for hjerte-kar-sygdom samt deltagere med og uden nyresygdom. Ozempic blev godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, den 5. december 2017, af de canadiske sundhedsmyndigheder, Health Canada, den 9. januar 2018 og af de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA, den 8. februar 2018.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter