Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Analyse: SGLT2-hæmmere forlænger livet hos yngre i op til 4,5 år

En ny analyse af resultater fra EMPA-REG studiet skærer ud i pap for læger og deres patienter med type 2-diabetes og samtidig hjertekarsygdom, at behandling med SGLT2-hæmmere har en god effekt og forlænger levetiden for disse patienter.

Det siger Filip Krag Knop, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen, i en kommentar til analysen, som viser, at behandling med SGLT2-hæmmeren empagliflozin (Jardiance) forlænger livet for voksne i alle aldersgrupper med type 2-diabetes og hjertekarsygdom – i snit med 1 til 4,5 år afhængigt af alder. Jo yngre, des større gevinst. 

Resultaterne er netop offentliggjort i tidsskriftet Circulation. De understøtter de nye danske guidelines på området, som kom i foråret og blandt andet bygger på resultater af EMPA-REG OUTCOME-studiet, (første gang blev publiceret i september 2015).

”Den nye analyse bekræfter, at det vi allerede gør, er det rigtige. Men når jeg alligevel synes, at analysen er interessant, er det, fordi den meget tydeligt anskueliggør over for både patienten og den behandlende læge, at der virkelig er gevinst at hente med disse lægemidler. For selvom vi diabetologer er med på det sidste nye, er den store udfordring altid at få det spredt ud til alle de læger, der behandler patienter med type 2-diabetes,” siger Filip Krag Knop, der også er overlæge og klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, KU.

Han er sikker på, at der ude i almen praksis går en del patienter med type 2-diabetes og hjertekarsygdom rundt, som ikke får den optimale behandling, og peger på, at det er lægens ansvar, at disse patienter får en af de nye behandlinger, der er påvist at reducere risikoen for nye kardiovaskulære events.

Gavner især de yngre patienter

Mere præcist viser den nye delanalyse en estimeret gennemsnitlig overlevelse hos mennesker i alderen 45 år på 32,1 år hos empagliflozinbehandlede patienter versus 27,6 år hos placebobehandlede patienter – altså en gennemsnitlig forlænget levetid på 4,5 år. Hos mennesker i alderen 50, 60, 70 og 80 år var den gennemsnitlige overlevelsesforskel henholdsvis 3,1, 2,5, 2 og 1 år. Således ser behandlingen ud til at gavne relativt mere hos yngre patienter end hos gamle – hvilket ifølge Filip Krag Knop dog gælder alle behandlinger, der reducerer risikoen for hjertekarsygdom og dermed ikke er overraskende. 

EMPA-REG OUTCOME-studiet er et randomiseret og dobbeltblindet forsøg med deltagelse af over 7.000 personer fra 42 lande med type 2-diabetes og tidligere kardiovaskulær sygdom. De primære resultater fra 2015 viste for empagliflozin en 38 procent relativ risikoreduktion i kardiovaskulær død og en 32 procent relativ risikoreduktion i dødelighed af alle årsager over en periode på 3,1 år.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter