Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

PLO vil dataunderstøtte udvælgelsen af patienter til covid-19-vaccination

Med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet er Praktiserende Lægers Organisation i færd med at undersøge, om det kan lade sig gøre at udvikle en algoritme, der via dataudtræk fra journaler kan finde frem til patienter med øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19.

Fra 1. april vaccinerer sundhedsstyrelsen borgere fra gruppe 10 - det vil sige de rundt regnet 200.000 borgere, der har en øget risiko for at få et alvorligt forløb af covid-19. Langt de fleste af denne gruppe borgere skal henvises af den praktiserende læge, som Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) gerne vil hjælpe med opgaven. Sammen med Sundhedsstyrelsen vil de finde svar på, om der ved hjælp af en algoritme kan laves dataudtræk fra lægens journalsystem, der kan hjælpe praksislægen med at finde frem til patienter i netop den gruppe ud fra en analyse af patientens sundhedsdata.

“Foreløbig er idéen under udvikling. Vi skal have testet dataudtrækket først for at se, om det er præcist nok til at være en hjælp. Da praksislægerne til den tid skal identificere i størrelsesordenen 60 patienter ud af deres patientpopulation frem for blot de fire-seks patienter, vi indstiller til vaccination per klinik i dag, vil vi undersøge, om opgaven kan dataunderstøttes,” siger PLO´s direktør Jonatan Schloss. 

Planen er, at lægens journalsystem skal lave en bruttoliste af patienter på baggrund af dataudtræk fra patienternes journaler. De forskellige firmaer, der står for at levere journalsystemer til lægerne, har dannet Praksisleverandørers Serviceplatform PLSP. Sammen med PLO og DSAM laver de kravsspecifikationerne, som skal danne grundlag de mange forskellige systemer. 

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, siger:

“Algoritme-gruppen skal finde ud af, hvordan algoritmen kan hjælpe praksislægen ved at lave en sikker og objektiv grovsortering af patienterne - en positivliste, som praksislægen kan bruge som grundlag for sin videre prioritering. Herfra kan de fleste læger nok godt selv finde de relevante patienter,” siger han.

Gruppen vil blive ved med at stå åben. Kommer praksislægen i tanker om flere relevante patienter, eller en patient får en ny status, fordi der er tilkommet endnu en sygdom, kan de løbende skrive patienterne på listen og tage kontakt til dem. Det er det, som Sundhedsstyrelsen arbejder i retning af. 

“Det er fuldstændigt ligesom katastrofemedicin - så hvis man bare læner sig tilbage og siger, at det er ikke sådan, vi plejer at arbejde, så synes jeg ikke, at man er sin opgave voksen. Vores tilgang er ikke verdens bedste, men det er det mindst dårlige, vi kan gøre lige nu, for at sikre, at de mest udsatte patienter bliver vaccineret først,” siger Anders Beich.

Thomas Birk Kristiansen, der er praktiserende læge fra Ishøj, er skeptisk overfor ideen.

"Nu har man siden december i forskellige afskygninger forsøgt at lave sådan en algoritme, men uden rigtigt at komme i mål. Tænk hvis man i stedet havde fokuseret på de ældste, som tåler covid-19 dårligst, så kunne vi i dag have stået bedre rustet til åbningen af samfundet," siger Thomas Birk Kristiansen. Han fortæller, at allerede primo januar opfordrede han Folketingets Sundheds- og ældreudvalg til at genoverveje vaccineplanen og satse på en mere simpel model.

“Når vi har nok vacciner, og det har vi ikke nu, så bør vi overveje at gå over til at vaccine-stratificere efter alder og ikke som nu gå efter en meget besværlig finsortering af befolkningen på baggrund af diagnoser. Når mange millioner skal vaccineres, gælder det om at gøre det så simpelt og gennemskueligt som muligt. Finsortering ud fra diagnoser er svært og omstændeligt. Man kan sige, at det er en slags personlig medicin. Problemet er, at diagnosedata for almene kroniske sygdomme slet ikke er præcise nok til at identificere patienter korrekt, ligesom det ikke er realistisk at overgå til personlig medicin midt under en pandemi. Det gælder om, at sørge for en så ukompliceret proces som muligt, så vil vaccinationen for de fleste, og det gælder også af borgere med kroniske lidelser, gå hurtigere. At lade vaccinationen forsinke af at finsortere befolkningen og ved at opfinde et online-bookingsystem er ikke hensigtsmæssigt og kan kun gå galt,” skriver Thomas Birk Kristiansen i sit brev til udvalget. 

 

 

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether