Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Det er en fantastisk nyhed for personer med svær overvægt og hjerte-kar-sygdom, at vi nu har et vægttabsmiddel, som reducerer patienternes risiko for MACE og dermed forbedrer deres prognose,” siger Filip Krag Knop.

Nye Wegovy-resultater blæser tvivl af vejen: Markant mindre risiko for apopleksi, blodprop i hjertet og død

Langvarig behandling med vægttabsmidlet Wegovy (semaglutid 2,4 mg) reducerer risikoen betydeligt for alvorlige hjerte-kar-tilfælde og hjerte-kar-relateret død hos personer med svær overvægt, som ikke har diabetes, men har kendt hjerte-kar-sygdom.

Resultaterne stammer fra det længe ventede, dobbeltblindede SELECT-studie, hvor 17.607 personer, ældre end 44 år og med et BMI på 27 kg/m2 eller over, er blevet behandlet med enten semaglutid 2,4 mg én gang ugentligt eller placebo gennem fem år udover almindelig forebyggelse af hjerte-kar-sygdom.

Her finder forskerne, at personer behandlet med semaglutid 2,4 mg har en 20 procent mindre risiko for alvorlige hjerte-kar-tilfælde – det vil sige blodprop i hjertet, en blødning eller blodprop i hjernen eller kardiovaskulær-relateret død (major adverse cardiovascular events (MACE)). 

Resultatet er endnu ikke publiceret, men flere af studiets detaljer vil blive fremlagt på en kommende medicinsk kongres i 2023, skriver Novo Nordisk i en pressetekst.

På Herlev-Gentofte Hospital er begejstringen stor:

”Det er en fantastisk nyhed for personer med svær overvægt og hjerte-kar-sygdom, at vi nu har et vægttabsmiddel, som reducerer patienternes risiko for MACE og dermed forbedrer deres prognose,” siger Filip Krag Knop, professor, overlæge og forskningsleder på Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Herlev-Gentofte Hospital, og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Han fortsætter:

”Jeg er også glad og lettet over, at pengene passer, når man kender de her stoffer og ved, hvordan de påvirker risikomarkørerne ved overvægt – det er skønt at se, at teorien passer til resultaterne.”

Positivt overrasket

Filip Krag Knop er positivt overrasket over, hvor stor en effekt, forskerne rent faktisk har fundet.

”Jeg tænkte, at man måske skulle sænke forventningerne til omkring 15-16 procent, efter vi havde hørt om interimanalysen. Så derfor er jeg faktisk overrasket over, at det er gået den anden vej, og at der opnået en 20 procents risikoreduktion for MACE (Novo Nordisk havde forventet en 17 procents reduktion, red.),” siger Filip Krag Knop.

”Derudover bidrager alle tre komponenter i endepunktet MACE til risikoreduktionen. Det siger noget om robustheden af resultatet, at de alle peger i samme retning.”

Novo Nordisk skriver desuden, at studiet ikke umiddelbart har fundet betydelige bivirkninger ved behandlingen.

”Det glæder mig, at der ikke er noget bekymrende, som vores patienter nu skal tage stilling til.”

Gavn for en mindre gruppe med overvægt

Inklusionskriterierne i studiet er også forholdsvist stramme, da det kun handler om personer, der har haft mindst et hjerte-kar-tilfælde tidligere og er ældre end 44 år.  

”Når jeg taler med mine kardiologiske kolleger, så vurderer de, at 10-15 procent af personer med svær overvægt i Danmark opfylder inklusionskriterierne for SELECT.”

Alligevel er det en betydelig andel af danskere, som kan hjælpes behandlingen, vurderer Filip Krag Knop. Derfor bør myndighederne overveje at give tilskud og hjælpe dem, der kan have gavn af behandlingen, mener han.

”Jeg håber, at lægemiddelmyndighederne også kan se, at der faktisk er et økonomisk rationale ved at forebygge en hændelse, der kan tage livet fra folk eller lamme dem, så de eksempelvis ikke kan passe deres arbejde. Forestil dig lige, hvor mange penge det koster at passe en person, der har fået en blodprop eller blødning i hjernen og er blevet lam i store dele af kroppen,” siger Filip Krag Knop.

Filip Krag Knop er uafhængig rådgiver for en række medicinalfirmaer, der udvikler og/eller producerer lægemidler til behandling af svær overvægt herunder Novo Nordisk A/S.