Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Sygeplejersker og læger i Wuhan delte billeder af deres hærgede ansigter efter lange vagter, da coronavirussen stadig hærgede på dets højeste.

Beskyttelsesudstyr under coronakrisen giver læger hudskader

Siden udbruddet af Covid-19 har tusinder af sundhedsarbejdere måttet arbejde med forskellige former for beskyttelses- og hygiejneudstyr. Men foranstaltningerne overfor coronavirus kan give svære hudproblemer hos læge og sygeplejersker.

Det er velkendt fra blandt andre danske dermatologiske studier, at håndeksem på grund af handsker båret gennem længere tid og hyppig vask af hænder er udbredt blandt sundhedsfaglige personer. Men pandemiens krav om skærpede hygiejne og sikkerhed for patienter og personaler (og det øgede brug af handsker, masker, andre former for ansigtsværn og disinficerende midler samt hyppigere vask af hænder) øger eksem og infektioner. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt 700 kinesiske læger og sygeplejersker ifølge et kinesisk studie publiseret i Journal of the American Academy of Dermatology

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen, som indeholdt spørgsmål til læger og sygeplejerskers hud og infektioner før og efter arbejdet med Covid-19 patienter, - og som blev udfyldt af 542 sundhedspersoner - havde 97 procent, 526 ud af 542, nu generelle hudproblemer på næse, hænder, kinder og pande. Især næsen var påvirket hos de fleste, nemlig hos 83,1 procent.

Blandt de mest udbredte symptomer var tørhed, stramhed og synligt ødelagt hud, som 70,3 procent havde.  Læger og sygeplejersker, som arbejdede mere end seks timer med en eller anden form for beskyttelsesudstyr, var de hårdest ramte:

”N95-masker: oddsratio [OR], 2,02; 95% konfidensinterval [Cl], 1,35-3,01; P <0,01); beskyttelsesbriller: OR, 2,32; 95% CI, 1,41-3,83, P <.01), hvorimod en længere periode med ansigtsskjold ikke var en betydelig risikofaktor for at forårsage hudskade på panden (OR, 1,52; 95% CI, 0,93-2,50; P =. 66) står der i studiet, som om håndvask skriver:

”Den hyppigere (> 10 gange dagligt) håndhygiejne kan øge risikoen for håndskader på hænder (OR, 2.17; 95% CI, 1.38-3.43; P <.01) snarere end en længere tid iført handsker.”

De kinesiske forskere, som arbejder på en række forskellige kinesiske hospitaler konkluderer:

”Vores undersøgelse viser, at udbredelsen af hudskader hos frontline sundhedsarbejdere var meget høj. Derudover fandt vi, at længere eksponeringstid var en betydelig risikofaktor, hvilket understreger, at arbejdstiden for frontpersonalet bør tilrettelægges med rimeligt hensyn. Desuden kan profylaktiske forbindinger overvejes for at lindre trykskader fra beskyttelsesudstyret.”

Redaktør på, Journal of the American Academy of Dermatology, dermatolog, Dirk M. Elston, følger i et redaktionelt brev op på undersøgelsen, som også er publiseret i magasinet,. Han skriver blandt andet:

”Undersøgelsens data giver værdifuld indsigt i forhold til at ændre praksis for bekæmpelse af infektioner for således at undgå arbejdsskader: Kortere roterende skift ved anvendelse af højintensiv beskyttelsesudstyr kan reducere forekomsten af ​​dermatologiske sår og viser, at beskyttelsesbriller kan være en vigtig og forebyggende foranstaltning, som har potentialet til at bevare arbejdsstyrken og reducere risikoen for infektion blandt hospitalets ansatte,” skriver Elston og fortsætter:

”Hudsygdomme tegner sig for en stor del af sundhedspersonalers arbejdsskader og for de dage, der er gået tabt på grund af sygemeldinger fra arbejdet. Udbredelsen af ​​hudsygdomme relateret til beskyttelsesudstyr er høj, og enkle indgreb, herunder brug af klæbende, barrierebeskyttende film før ibrugtagning af beskyttelsesudstyr, kan hjælpe med at bevare den arbejdsstyrke, der er afgørende for at pleje patienter med sygdommen.”

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter