Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


"Vi har over de seneste tyve år fået nogle fantastisk gode, effektive og sikre behandlingsmidler, som gør at patienterne kan behandles herhjemme og holdes under konstant sygdomskontrol, hvilket ikke er tilfældet, når man sender patienterne til klimaterapi,” fortæller Lars Iversen.

Klimaterapi er på vej ud, trods ny aftale i Region Nordjylland

Klimabehandling vil om nogle år være en saga blot i det danske behandlingsregime for psoriasispatienter. Den gamle behandlingsform bliver fortrængt af de systemiske behandlinger, vurderer professor Lars Iversen.

Region Nordjylland indgik som den eneste af landets regioner tidligere på året en etårig aftale med virksomheden 1 Bedre Liv, der udbyder klimarejser som terapi til psoriasispatienter. Men antallet af patienter, der kommer afsted er faldet markant, og ifølge professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Lars Iversen skyldes det ikke bare corona-restriktioner, men også at behandlingen generelt er på vej mod en udfasning.

“Set over en længere periode er antallet af patienter, der behandles med klimaterapi i Israel dalende, og det skyldes, at vi over de seneste tyve år har fået nogle fantastisk gode, effektive og sikre behandlingsmidler, som gør at patienterne kan behandles herhjemme og holdes under konstant sygdomskontrol, hvilket ikke er tilfældet, når man sender patienterne til klimaterapi,” fortæller Lars Iversen.

Udviklingen er ifølge ham den samme i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med, og i flere lande er terapiformen helt udgået.

Vi har andre muligheder

“I dag har vi helt andre behandlingsmuligheder, end man havde, da man begyndte med klimarejserne, og det er vi som læger utrolig glade for på patienternes vegne. En konsekvens af det er, at vi i vores guideline skriver, at klimaterapi er en nichebehandling,” siger Lars Iversen.

Region Nordjylland har gennem flere år været den region, der sendte klart flest psoriasispatienter på klimarejse, og regionen var i 2018-2019 spydspids i forhold til at formulere en fælles rammeaftale for regionernes brug og afregning af klimaterapi til psoriasispatienter. 

Den fælles aftale er dog endnu ikke blevet til noget, og Jacob Bertramsen, som er kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland, oplyste i forbindelse med aftalefornyelsen tidligere på året, at han ikke ved, om den nye aftale om klimaterapi vil fortsætte når året er omme. I mellemtiden har Aalborg Universitetshospital fået en dermatologisk afdeling, og det kan ifølge Jacob Bertramsen indebære, at der kommer til at ske ændringer. Foreløbig er regionen af samme grund ved at se på sine retningslinjer for visitation til klimaterapi.

“Jeg ved ikke, om det, at vi har fået en dermatologisk afdeling, får betydning i forhold til hvor mange psoriasispatienter vi kommer til at sende afsted til klimabehandling fra Nordjylland. Som hidtil vil det fortsat være de praktiserende speciallæger, der henviser patienterne. Men hvor den formelle visitation indtil nu er foregået administrativt i regionen, vil det fremover være hospitalets dermatologiske afdeling, der står for den,” sagde han.

Efterspørgsel begrænset

Dansk Dermatologisk Selskabs betegnelse af klimaterapi som en nichebehandling betyder, at klimaterapi ikke længere skal opfattes som et generelt tilbud, men som et tilbud til udvalgte patienter, hvor de nye behandlinger af forskellige årsager er kontraindicerede eller uhensigtsmæssige. 

Generelt oplever Lars Iversen, at de nye behandlinger passer patienterne godt, og at efterspørgslen på klimarejser, der som udgangspunkt varer i 28 dage, er begrænset. 

Mange psoriasispatienter har svært ved at tage fire uger ud af kalenderen for at tage til Israel eller Kroatien, og effekten af terapien aftager ofte igen efter nogle måneder. Derfor vurderer Lars Iversen også, at Klimaterapi på et tidspunkt vil udgå af det danske behandlingsprogram.

“I en del andre lande er den helt udfaset, og man kan da spekulere over, hvordan den ville blive indplaceret i behandlingsvejledningen, hvis den skulle vurderes under de samme krav, man stiller til andre behandlinger i dag,” siger Lars Iversen.

Læs også: Professor: Klimaterapi er en vigtig helhedsorienteret behandling mod psoriasis