Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Flere patienter med psoriasis kunne muligvis have gavn af systemisk behandling

Ikke alle patienter med psoriasis, som kandiderer til systemisk terapi, får systemisk behandling, kortlægger dansk studie.

I et dansk registerbaseret studie har forskere undersøgt, hvor mange patienter med moderat til svær psoriasis, der kandiderer til systemisk behandling. 10,9 procent af patienterne i Danmark estimeres til at have moderat til svær grad af sygdommen. Af dem modtager 62,3 procent enten systemisk eller biologisk behandling, hvilket tyder på, at 37,7 procent ikke modtager systemisk behandling, selvom de er formodede kandidater til det. 

Forskerne undersøgte også initieringen af biologisk terapi blandt biologisk-naive patienter og tiden til seponering af konventionel systemisk terapi. 

Studiet demonstrerede, at ved sammenligning af tidligere tidsperioder med nyere år, var tiden i konventionel systemisk behandling for patienter med moderat til svær psoriasis, blevet kortere med en median på 3.0 år i 1985-1996 vs. 0.6 år i 2014-2018. Derudover var medianen fra initiering af systemisk behandling til initieringen af biologisk behandling faldet fra 13,3 år i 2010-2013 til 1,9 år i 2014-2018. 

Forskningsresultaterne er blandt andet publiceret i det medicinske tidsskrift Clinical and Experimental Dermatology.