Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny viden om T-cellers rolle ved psoriasis

Et nyt studie udvider forståelsen af, hvordan psoriatisk cirkulerende T-celler (Tregs) fører til utilstrækkelig undertrykkelse af inflammation i huden.

I studiet, som er publiceret i The Lancets tidsskrift eBioMedicine, designede forskere fra Seoul National University Graduate School i Sydkorea et omfattende 39 markør massecytometri (CyTOF) panel til at profilere immunlandskabet af ’hudsøgende’ (skin-homing) T-celler fra 31 personer med psoriasis. Personerne var stratificeret efter psoriasisområdets sværhedsgrad, fra mild (15 patienter) til moderat-alvorlig (16 patienter).

Psoriasispatienterne blev sammenlignet med 32 raske kontroller. Forskerne validerede yderligere resultaterne med et in vitro-kemokin-medieret Treg-migrationsassay og ved hjælp af immunfluorescerende billeddannelse af normal og psoriatisk læsionshud. Desuden analyserede de offentlige enkeltcelle-RNA-sekventeringsdatasæt for at udvide deres fund til de lokale vævsmikromiljøer.

Resultaterne viste, at der var et samlet fald i CLAhi Tregs og specifikt CLAhiCCR5+ Tregs hos personerne med psoriasis. De funktionelle markører CD39 og FoxP3 var forhøjet i psoriatiske Tregs, og CCR7-ekspression var også signifikant øget. Derimod blev CCR4- og CLA-ekspression reduceret i psoriatiske Tregs og CLAhi Tregs, hvilket var forbundet med sygdommens sværhedsgrad. Desuden afslørede psoriatiske Tregs øget migrationskapacitet mod CCR7's ligander, CCL19/CCL21. Forskernes brug af immunfluorescerende farvning og deres undersøgelse af offentlige enkeltcelle-RNA-sekventeringsdata bekræftede fundene.

Selvom det er almindeligt kendt, at regulatoriske Tregs i læsional psoriasishud har nedsat funktion på grund af det lokale inflammatoriske mikromiljø, er de molekylære egenskaber af hudsøgende psoriatiske T-celler indtil nu ikke blevet grundigt undersøgt. De nye resultater kan bruges til at udvide den nuværende forståelse af svækkelsen af ​​T-cellemedieret immunsuppression ved psoriasis, konkluderer forskerne bag studiet.