Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Børn med atopisk eksem bør henvises til lappetest med mistanke om kontaktallergi

Der ses en større sammenhæng mellem positive lappetest hos børn med atopisk eksem end børn uden atopisk eksem.

Det fastslår et amerikansk restrospektivt case-kontrolleret studie med data fra 2018 til 2022 registreret i Pediatric Allergic Contact Dermatitis Registry. Studiet er publiceret i Journal of the American Academy of Dermatology. 

I alt 912 børn var inkluderet i studiet, hvoraf 615 havde atopisk eksem og 297 ikke havde. Børn med atopisk eksem havde mere end én positiv lappetest (P= 0.005), havde totalt set et større antal af lappetestresultater og havde en mere generel fordeling af eksem. 

De specifikke stoffer svarende til bacitracin (P = 0,030), carbamix (P = 0,025) og cocamidopropylbetain (P = 0,0007) var signifikant øget hos børn med atopisk eksem sammenlignet med dem uden atopisk eksem. Carbamix findes i blandt andet gummihandsker, bacitracin i antibiotika til behandling af infektion i huden og cocamidopropylbetain i personlig pleje, kosmetik og rengøringsmidler.

Børn med atopisk eksem havde generelt også en længere historie med eksem svarende til 4,1 år vs. 1,6 år og havde generelt været i kontakt med flere behandlere (P= 0.001). 

Studiet konkluderer dermed, at børn med atopisk eksem har signifikant højere tilbøjelighed til at have reaktioner ved lappetest og bør derfor henvises til lappetest og udredning for eventuel kontakteksem.