Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Rinvoq giver langvarige forbedringer ved moderat og svær atopisk eksem

Voksne og unge med moderat til svær atopisk dermatitis (AD), der behandles med Rinvoq (upadacitinib), oplever varige forbedringer af blandt andre kløe, smerter, søvn og livskvalitet.

Det viser et studie, som blev præsenteret på 2024 Revolutionizing Alopecia Areata, Vitiligo, and Eczema-konferencen, der blev afholdt i Chicago, USA, 8. til 10. juni.

Studiet, som blev publiceret i American Journal of Clinical Dermatology i marts, integrerer data fra de to fase III-monoterapistudier med Rinvoq; Measure Up 1 og Measure Up 2. I Measure 1 og Measure 2 modtog unge i alderen 12 til 17 år og voksne med moderat til svær AD enten Rinvoq 15 mg, Rinvoq 30 mg eller placebo.

Ændringer i kløe, smerter, andre hudsymptomer, søvn, livskvalitet, mental sundhed og patientoplevelser blev evalueret. Minimale klinisk vigtige forskelle, opnåelse af score, der repræsenterer minimal sygdomsbyrde, og ændringen fra baseline blev evalueret hos patienter, der stadig fik Rinvoq efter et år, og hos patienter, der fik placebo til og med uge 16.

Analysen publiceret i American Journal of Clinical Dermatology omfattede 1.609 patienter, hvoraf 557 fik Rinvoq 15 mg, 567 fik Rinvoq 30 mg, og 485 fik placebo. Andelen af ​​patienter behandlet med Rinvoq, der rapporterede forbedringer i kløe, steg hurtigt i uge et, steg støt gennem uge 8 og var vedvarende ved uge 52.

Patienter, der fik Rinvoq, oplevede også forbedringer i smerte og andre hudsymptomer i uge 1, som fortsatte gennem uge 16 og blev opretholdt ved uge 52.

Patientrapporter om forbedret søvn steg hurtigt fra baseline til uge et, steg støt gennem uge 32 og blev opretholdt ved uge 52. 

Patienterne oplevede forbedringer i livskvalitet gennem uge 8, som blev opretholdt ved uge 52.

I uge 1 oplevede patienter i begge Rinvoq-grupper hurtige forbedringer i følelsesmæssig tilstand, og i uge 12 opnåede patienterne også meningsfulde forbedringer i angst og depression. 

Forbedringer i mental sundhed fortsatte støt gennem uge 32 og blev opretholdt ved uge 52.

Patienter behandlet med Rinvoq 30 mg oplevede generelt forbedringer i patientrapporterede resultater tidligere end dem, der blev behandlet med Rinvoq 15 mg. 

Ved uge 16 oplevede patienter, der fik Rinvoq, større forbedringer end dem, der fik placebo, for alle vurderede patientrapporterede resultater.