Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


”Det udgør en alvorlig hindring for udviklingen af dansk psykiatri og vil gå ud over patienternes behandling, der bliver mere og mere forældet,” siger Nina Tejs Jørring om at Danmark endnu ikke har indført ICD-11 diagnosesystemet.

Utilfredse psykiatere: ICD-11 diagnosesystemet bør indføres snarest

Psykiatere over hele landet har siden 2020 arbejdet på en dansk oversættelse af ICD-11 diagnosesystemet, men Danske Regioner har besluttet at sætte implementeringen på pause.

Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er stærkt utilfredse med, at Danmark endnu ikke har indført ICD-11 diagnosesystemet – WHO’s nye klassifikationssystem for diagnoser.

”Det udgør en alvorlig hindring for udviklingen af dansk psykiatri og vil gå ud over patienternes behandling, der bliver mere og mere forældet,” siger Nina Tejs Jørring, der er forperson for Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab og desuden arbejder som overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

I dag bruger man i Danmark ICD-10 diagnosesystemet, som har været anvendt siden 1994. Det dækker både somatiske og psykiske sygdomme, men særligt inden for de psykiatriske lidelser er der sket en stor udvikling inden for beskrivelsen af diagnoserne. I 2018 frigav WHO derfor en opdateret version af diagnosesystemet - ICD-11- som Danmark har forpligtet sig til at anvende. Allerede i 2019 begyndte Sundhedsdatastyrelsen at forberede oversættelse og implementering af ICD-11, og siden 2020 har mere end 100 fagfolk inden for psykiatrien lavet et stort stykke arbejde for at udarbejde en dansk version af klassifikationen. Men i november 2023 fik de besked om, at dette arbejde skulle sættes på pause.

En udfordring i dagligdagen

Nina Tejs Jørring mener, at det skaber udfordringer i psykiaternes daglige arbejde med patienter, pårørende og samarbejdspartnere, når de skal arbejde med et forældet diagnosesystem.

”Inden for al behandling, men især inden for psykiatrien, har diagnosernes beskrivelser og klassifikationer afgørende indflydelse på menneskers selvopfattelse, deres arbejdsmuligheder og til tider deres juridiske status. Et forældet diagnosesystem står i vejen for at give patienterne den bedst mulige behandling og levevilkår og risikerer desuden at hæmme dansk psykiatri i forhold til den internationale udvikling inden for feltet.”

Hun tilføjer, at det er afgørende at forstå, at det ikke blot handler om faglige retningslinjer, men om at følge med den nyeste forskning - og dermed sikre patienternes adgang til den nyeste viden og dermed bedst mulige behandling.

”Derfor opfordrer vi også til, at arbejdet med at oversætte og implementere ICD-11 genoptages med det samme,” siger Nina Tejs Jørring.

ADHD kan diagnosticeres hos voksne

Men hvordan adskiller ICD-10 sig fra ICD-11, når man står ude i klinikken og skal diagnosticere og behandle en patient? Det giver Nina Tejs Jørring nogle konkrete eksempler på:

”Tidligere så man kun på ADHD som en diagnose, som børn fik. Men i det nye system kan man også diagnosticere voksne med ADHD, og det er accepteret som en sygdom, hvor problemerne først viser sig som et handicap i en højere alder,” siger Nina Tejs Jørring.

”Førhen havde vi måske givet en kvinde med ADHD en diagnose med en personlighedsforstyrrelse. Men med den nye viden, vi i dag har om hjernens udvikling, kan vi se, at hun har ADHD, og det har betydning for den behandling, som hun skal tilbydes. Måske skal hun have Ritalin, og vi kan arbejde anderledes psykoterapeutisk med hende.” 

Nina Tejs Jørring fortæller, at voksne med ADHD faktisk er godt eksempel på, at nogle psykiatere diagnosticerer ud fra den nye viden på området, som er inkluderet i ICD-11, men andre holder fast i de forældede retningslinjer fra ICD-10. Det betyder reelt, at man i disse år oplever en tiltagende uensartet diagnosticering af voksne med ADHD.

Aspergers er fjernet i ICD-11

Et andet eksempel er Aspergers syndrom, som findes i ICD-10, men er taget ud af ICD-11.

” I ICD-10 fandtes diagnosen Aspergers syndrom som en undergruppe af autisme, men i ICD-11 koder man i stedet symptomerne under en overordnet gruppe for gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er en helt anden måde at diagnosticere på,” siger Nina Tejs Jørring.

”Nogle af de velinformerede forældre ved godt, at den ændring er kommet med ICD-11, så de undrer sig over, hvorfor deres barn skal have en forældet Aspergers-diagnose hos os. Og så kommer man til at stå i en lidt kikset situation som psykiater, når man skal forklare forældrene, at vores diagnosesystem altså ikke kan kode for de nye diagnoser.”

Venter på Danske Regioner

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der står for arbejdet med at organisere implementeringen af ICD-11. Rent teknisk kræver det dog nye IT-løsninger, hvis man skal kunne bruge de nye diagnosekoder, og det arbejde ligger hos Danske Regioner. Derfor afventer Sundhedsdatastyrelsen nu en tidsplan fra Danske Regioner for, hvornår arbejdet vil blive genoptaget.

 Psykiatrisk Tidsskrift har derfor spurgt Danske Regioner, hvorfor arbejdet er blevet stoppet.

”Vi erkender, at Danmark er forpligtet i regi af WHO til på sigt at overgå til ICD-11, men på nuværende tidspunkt ser vi ikke tydelige gevinster i forhold til kompleksiteten og udgifterne forbundet med implementeringen af ICD-11. Implementeringen er yderst kompleks og omkostningstung. Derfor har vi valgt at pausere implementeringsaktiviteterne” skriver Danske Regioner i et skriftligt svar, hvor de fortsætter:

”På nuværende tidspunkt er ingen andre lande dog i gang med implementering af ICD-11, så Danmark halter som sådan ikke bagud. Men vi vil meget gerne finde løsninger. Det kunne fx være faseopdelt ICD 11- implementering, så psykiatrien implementeres før somatikken.”

Danske Regioner har ikke svaret på, hvornår arbejdet med ICD-11 diagnosesystemet vil blive genoptaget.