Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Nyt studie om hjemløse: Psykisk sygdom øger risikoen for at blive dømt for voldelig kriminalitet

Psykisk sygdom og misbrug bidrager væsentligt til risikoen for at blive idømt en straf for voldelig kriminalitet, hvis man er hjemløs, viser et nyt studie.

Et dansk studie publiceret i Lancet Public Health har afdækket ny og vigtig viden om hjemløse i Danmark. I mange andre lande er det vanskeligt at forske i årsager til og konsekvenser af hjemløshed, men de omfattende danske registre gør det muligt at få et unikt indblik i gruppen af hjemløse borgere.

”I det nye studie viser vi, at hjemløshed er forbundet med voldelig kriminalitet, specielt hvis man har en psykiatrisk diagnose. Og det er en udfordring, som vi skal have gjort noget ved,” siger Sandra Feodor Nilsson, der er seniorforsker på Psykiatrisk Center København og førsteforfatter til studiet.

Stofmisbrug gav højeste risiko

Sandra Feodor Nilsson har sammen med en række forskerkolleger sammenkørt data fra Boformregistret, Kriminalregisteret, CPR-registeret, Psykiatriregisteret og Landspatientregisteret. Ud fra en kohorte på knap 1,8 millioner danskere har de analyseret sig frem til en gruppe på lidt over 14.000 personer (0,8 procent) mellem 15 og 42 år, der fra 2001 til 2021 har haft mindst én kontakt med et herberg eller forsorgshjem for hjemløse, hvilket var studiets definition på hjemløshed. Heraf blev 1.460 personer dømt mindst én gang for voldelig kriminalitet.

Resultaterne viste, at 10 år efter første kontakt med et herberg eller forsorgshjem var 22,9 procent af de hjemløse mænd og 7,7 procent af de hjemløse kvinder blevet dømt mindst én gang for voldelig kriminalitet. Relativt set havde mændene 4,8 gange højere risiko og kvinderne 6,3 gange højere risiko for at blive dømt for voldelig kriminalitet i forhold til danskere, der ikke havde oplevet hjemløshed, hvis man kontrollerede for for eksempel psykisk sygdom og misbrug.

Sandra Feodor Nilsson

”Risikoen for voldelig kriminalitet var højest for de personer, der både var hjemløse og havde en psykiatrisk diagnose, hvis man sammenlignede med baggrundsbefolkningen, der ikke havde oplevet hjemløshed eller psykisk sygdom. Det var især tilfældet for den undergruppe, der havde et stofmisbrug. Her havde mændene 15,3 og kvinderne 40,1 gange højere risiko for at blive dømt for voldelig kriminalitet i forhold til baggrundsbefolkningen uden hjemløshed og stofmisbrug,” siger Sandra Feodor Nilsson.

Hun tilføjer, at resultaterne højst sandsynligt er en underestimering af de reelle tal, da studiet kun medtager voldelig kriminalitet, der er blevet anmeldt til politiet og efterfølgende har ført til en dom.

”Studiet kan heller ikke sige noget om årsagerne til, at hjemløse begår kriminalitet. Vi ved fra andre studier, at mange hjemløse har været udsat for traumatiske oplevelser i barndommen. Men vi ved ikke, om det er negative livsbegivenheder i barndommen eller det hårde miljø blandt hjemløse, der tvinger dem til at begå voldelig kriminalitet for at klare sig igennem. Der er brug for mere viden om netop barndomsfaktorers indflydelse på de negative udfald blandt hjemløse.”

Unik forskningsmulighed i Danmark

Sandra Feodor Nilsson har forsket i hjemløshed siden 2010 og har blandt andet vist, at der er en overdødelighed blandt hjemløse i Danmark, samt at personer, der bliver hjemløse, har en øget risiko for at få psykiske sygdomme samt blive ofre for vold.

”Derfor var det oplagt også at kigge på, om de hjemløse selv begår kriminalitet. Der fandtes nemlig ikke nogle gode studier på området – hverken i Danmark eller internationalt. Typisk har man i andre studier mest kigget på ikke-voldelig kriminalitet som for eksempel butikstyveri, indbrud og gadeuorden,” siger Sandra Feodor Nilsson.

”I Danmark har vi en unik mulighed for at undersøge sammenhængen mellem hjemløshed og voldelig kriminalitet, fordi vi har et register over hjemløse, som mig bekendt ikke findes i andre lande. Så derfor kan jeg virkelig bidrage med noget til forskningsfeltet nationalt såvel som internationalt.”

Behov for styrket indsats

Spørgsmålet er nu, hvad man kan gøre for at hjælpe den gruppe af hjemløse, der begår voldelig kriminalitet.

”I mange lande – også i Danmark – bruger man Housing First-princippet som udgangspunkt for en indsats, hvor borgeren tilbydes en bolig samt individuel støtte som en hjælp til at komme ud af hjemløshed. Nogle steder har man kigget på sammenhængen mellem Housing First og kriminalitet, men der er tale om meget få studier med blandede resultater. Så man ved ikke nok om, hvordan man kan forebygge kriminalitet blandt hjemløse, og derfor er det også svært at komme med konkrete løsninger,” siger Sandra Feodor Nilsson.

Hun henviser dog til nogle af sine tidligere studier, hvor hun har vist, at der er øget risiko for at blive hjemløs i perioden lige efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling eller løsladelse fra et fængsel.

”Vi ved, at det er en højrisiko-perioder, så på det tidspunkt kunne systemet godt være bedre til at gribe de her mennesker, så de ikke bliver udskrevet eller løsladt til hjemløshed. Jeg håber, at der kommer langt mere fokus på forebyggelse af hjemløshed i fremtiden.”