Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Professor: Ved søvnbehandling, vær opmærksom på forskellige problemtyper

Mens raske børn typisk har besvær med indsovning, har voksne i reglen større problemer med at sove igennem. Nogle børn med psykisk sygdom som ADHD og autisme har særlige problemer med søvnkvaliteten. Derfor er flere melatonin-præparater kommet på markedet.

Når børn, der ikke lider af en sygdom som f.eks. ADHD eller autisme, sover – så sover de.  

For voksne og for børn med psykiske sygdomme kan søvnproblemer strække sig over hele natten.

Professor og specialeansvarlig overlæge ved Psykiatrien Region Syddanmark, Niels Bilenberg, som er forskningsleder ved ’Forskningsenheden i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense’, understreger, at man skal være opmærksom på disse forskelle, når man vælger mellem eksisterende  behandlingsalternativer.

To sider af problematikken

Niels Bilenberg mener, at det er vigtigt at være opmærksom på forskellige typer søvnproblemer. Og særligt på de to tilstande, som kan forekomme hos samme person.

” Dels er der indsovningsproblemer, dels problemer med at sove igennem. For de to tilstande gælder det, at forskellige melatonin-præparater kan hjælpe,” siger Niels Bilenberg og understreger, at de færreste børn uden psykiske vanskeligheder har problemer, når først de er faldet i søvn: ”Så kan de normalt sove igennem. Her handler det om indsovningen, mens flere voksne har problemer med at sove igennem. Og som følge af sidstnævnte ser vi en tendens til, at der kommer flere depotpræparater på markedet,” siger han og uddyber:

”Depotpræparater virker det meste af natten, fordi melatoninen frigives langsomt over længere tid.”

Niels Bilenberg påpeger, at flere nye præparater med melatonin, heriblandt også med depot-funktion, nu er godkendt til børn med autisme. Det ser han som en fordel, siden man nu bedre kan docere individuelt, hvilket i øvrigt også gælder for voksne.

”De nye præparater på markedet bringer os hen til, at man kan finjustere bedre, og i stedet for altid at give tre mg melatonin tabletter, kan man f.eks. give et-to-tre-fire eller fem mg. Det er en ny og meget vigtig tilførsel til vores værktøjskasse som læger. Det giver jo bedre mulighed for at ramme den optimale dosis,” forklarer overlægen.

Melatonin til børn – skal lægeordineres

Såfremt børn skal have melatonin, skal de imidlertid - som udgangspunkt - have en diagnosticeret psykisk lidelse. Dernæst kan en speciallæge udskrive tabletterne, såfremt man vel at mærke først har forsøgt sig med søvnhygiejniske tiltag. Og disse ikke har virket.

”Børn med søvnproblemer er typisk børn med ADHD og autisme, men alle børn kan have indsovningsvanskeligheder. Det er vigtigt, at man begynder med at behandle søvnforstyrrelser med søvnhygiejne,” siger Niels Bilenberg og tilføjer:

”Vi har i mange år set et stort forbrug af melatonin, som har været ordineret off label til børn. Det har medført et behov for at gøre behandlingen on label, hvilket nu er muligt med nogle af de nye produkter på markedet.”

Niels Bilenberg understreger, at præparaterne kan gøre en væsentlig forskel og lette børns liv – brugt rigtigt.

”Når der kommer ny godkendt medicin må vi i min optik stole på, at det er afprøvet og sikkert, og overordnet set er det positivt, at vi som læger får flere værktøjer i værktøjskassen. Det åbner muligheder, men man kan jo også tage ’nej-hatten’ på og brokke sig over, at nu kommer der mere medicin. Det kommer lidt an på, hvor man står henne i det spektrum,” siger Niels Bilenberg.