Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Quviviq indstillet af CHMP til søvnløse med nedsat dagfunktion

Quviviq (daridorexant) er blevet indstillet til brug mod søvnløshed hos voksne i EU af EMA´s Committee for Medical Products for Human Use (CHMP).

Quviviq kan dermed blive den første orexiantagonist, der anbefales til søvnløshed i Europa.

Desuden er der tale om det første præparat, der både har en positiv effekt på søvnens kvantitet og kvalitet og kan forbedre dagsfunktionen.

De dobbelt-orexin-receptor-antagonister, der pt. er tilgængelige til behandling af søvnløshed, har ganske vist effekt på søvnløsheden, men har ikke den samme gunstige effekt på den daglige funktion, som kan være væsentligt nedsat hos mennesker, der lider af søvnløshed. Desuden kan Quviviq bruges over en længere periode.

Positive resultater på nat og dag

Anbefalingen bygger på to positive fase III-forsøg, som er foretaget i 17 lande, og netop har været publiceret i The Lancet Neurology.

Studierne viser, at præparatet forbedrer indsovning, giver bedre søvn og færre symptomer fra søvnløshed om dagen både målt efter en måned og efter tre måneders behandling. I studierne undersøgte man effekten i forhold til dosis på henholdsvis 10, 25 og 50 mg. De patienter, der fik 50 mg havde størst effekt, mens patienter, der fik 10 mg ikke adskilte sig fra placebogruppen hverken med hensyn til søvn eller dagfunktion. De typiske bivirkninger i alle grupper var hovedpine og forkølelse, og sikkerhedsprofilen vurderes som gunstig.

Til søvnløse med dagsymptomer

Forudsætningerne for brug af Quviviq er, at patienten i mindst tre nætter om ugen har enten svært ved at falde i søvn eller fastholde søvnen, og at problemerne, når der er taget højde for omstændigheder for søvnen, har varet i mindst tre måneder. Ikke mindst på grund af de positive effekter på dagfunktionen kan Quviviq således være en hjælp til de 10-15 procent af den voksne befolkning, der lider af søvnløshed med indflydelse på dagfunktionen og udvide de eksisterende terapeutiske muligheder.