Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lægeerklæringer om børns fritagelse af covidtest belaster praksis

PLO slår sig i tøjret over Børne- og Undervisningsministeriets udmelding om, at almen praksis skal levere en lægeerklæring til de børn, der af sundhedsmæssige årsager ikke kan leve op til kravet om to ugentlige covid-19-tests. Det er spild af ressourcer, lyder det. 

En betingelse for at genåbne folkeskolerne og ungdomsuddannelserne er, at eleverne to gange ugentligt bliver testet for covid-19. De børn, der har særlige sundhedsmæssige udfordringer, kan blive fritaget, hvis de vel at mærke kan fremlægge dokumentation i form af en lægeerklæring. Og det huer ikke de praktiserende lægers organisation PLO, der i forvejen er presset af ekstraopgaver på grund af pandemien.

Det er ikke en opgave, som vi har bedt om. Vi synes en tro og love-erklæring fra forældrene må have været nok - ligesom det gælder mht. masker. Det trækker unødigt meget tid væk fra patienterne i almen praksis at skulle tage hånd om den opgave i en forvejen meget presset periode,” siger direktør for Praktiserende Lægers Organisation Jonatan Schloss. 

Opgaven blev officielt plantet på de praktiserende lægers bord af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i TV-avisen fredag 26. februar. Udmeldingen fik en stribe læger til at henvende sig til PLO med spørgsmål om, hvad det var for en lægeerklæring og hvilke kriterier, der skulle være opfyldt for at give den.

PLO har efterfølgende informeret sine medlemmer om kriterierne ud fra de foreløbige retningslinjer, som ministeriet har sendt:

En elev, kursist, deltager eller ansat skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for skolen eller institutionen m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen eller institutionen m.v. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Følgende er sundhedsfaglige kriterier for undtagelse af test:

Man er undtaget for test, når det kan bevirke særligt svært ubehag og/eller forværring af sygdom eller lignende.

Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, f.eks. Personer med misdannelser af næsen eller lignende. Personer hvor der kan være en risiko for blødning, f.eks. personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
  • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
  • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo