Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Formand for PLO-Midtjylland Henrik Idriss Kise (tv) og regionsrådsformand Anders Kühnau indgik mandag 9. januar en ny aftale om fremtidens lægevagt i Region Midtjylland. Foto: PLO Midtjylland

Glad PLO-formand om kommende lægevagt: Ansvarlig aftale handler mere om tryghed end om service

Fra marts 2024 overtager Region Midtjylland lægevagten i tidsrummet 23-08. Det er kardinalpunktet i en ny aftale om den fremtidige lægevagt, der blev vedtaget mandag aften, 9. januar.

Lægevagtaftalen forpligter også parterne på udvikling af samarbejdet med kommunerne og psykiatrien og at sikre øget tilgængelighed via eksempelvis apps og videokonsultationer. 

”Det er en god aftale, som vil skabe noget ro omkring almen praksis og øge rekrutteringen,” siger en glad Henrik Idriss Kise, der er formand for PLO-Midtjylland.

”Alle dele af sundhedsvæsnet har arbejdet sammen omkring den her aftale. Det er jeg stolt over. Der er nogle gode linjer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet for de vagtlæger, der er på arbejde, og med den nye aftale arbejder vi hen imod at flytte flere henvendelser ind i dagtiden, hvor vores ressourcer er brugt bedst,” fortsætter han. 

“Når Region Midtjylland overtager arbejdet om natten, frigiver det vigtige lægeressourcer. Dette giver bedre tid til de mange patienter, der efterspørger lægernes hjælp i dag- og aftentid og kan tillige være med til at sikre rekruttering til almen praksis i Region Midtjylland,” siger han. 

For regionen og PLO-Midtjylland venter nu et videre samarbejde omkring at få den nye nattevagtsordning op at køre. Det udviklingsarbejde pågår indtil marts 2024. ”Vi skal også have almenmedicinere ansat, og vi håber også, at kolleger blandt praktiserende læger vil involvere sig i at få den nye ordning kørt i gang,” siger Henrik Idriss Kise, der selv har egen almen praksis i Sorring nær Silkeborg.

Stadig ikke tilstrækkelig grad af frivillighed

Medicinsk Tidsskrift: Hvad vil håret i suppen være for dine medlemmer?

”Håret i suppen er naturligvis, at vi fortsat er forpligtet frem til kl. 23, ligesom vi stadig har forpligtelser til jul, påske og nytårsaften modsat to af de øvrige regioner, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der er stadig ikke tilstrækkelig frivillighed forbundet med den nye lægevagt, men arbejdsmiljømæssigt er der bestemt gode linjer, som peger i den rigtige retning” siger Henrik Idriss Kise.

Ifølge lægernes overenskomst skal det være muligt at kontakte egen læge kl. 8-16 på hverdage. Alle praktiserende læger skal mindst en dag hver uge desuden tilbyde konsultationer efter kl. 16.

Lægevagtsaftalen omfatter fortsat lægehjælp fra praktiserende læger i tidsrummet kl. 16-23 på hverdage og kl. 8-23 i weekender og på helligdage, fremgår det af den nye aftale. Overgangene mellem aften og nat vil også give noget arbejde, vurderer PLO-formanden.

”Vi skal afslutte patienterne, så det vil ikke være altid, vi kan gå hjem på slaget 23, heller ikke efter marts 2024. Nogle gange vil det nok stadig være midnat, inden vi er færdige. Der bliver også en overlevering til almen praksis i dagtiden. Den kommende regionale ordning bliver ikke en kopi af den nuværende, men tættere på en akutfunktion, hvor vi vil forsøge at sluse opkald fra, som kan vente til dagen efter. Det helt overordnede bliver – og det vil jeg gerne have, at du citerer mig for – at den nye lægevagt handler mere om tryghed for borgere og patienterne, end det handler om service i form af lægehjælp her og nu i alle tænkelige situationer. Det er en linje, vi skal samarbejde om. For vi er nødt til at passe på ressourcerne,” siger Henrik Idriss Kise med henvisning til både lægemangel og udbrændthed.

Forsinket grundet godt samarbejde

Det skulle egentlig have været omkring udgangen af 2022, at en aftale omkring lægevagten i alle vestdanske regioner så dagens lys som del af en ny overenskomst. Alligevel er det først i januar 2023, at Region Midtjylland som den første vestdanske region melder sig klar med en aftale.

Hvorfor har det taget længere tid end forventet?

”Godt samarbejde,” svarer Henrik Idriss Kise med et lille grin. ”Det er faktisk, fordi vi fra start gik seriøst ind i det. Regionen har involveret mange parter, og alle har arbejdet hårdt, og der har været noget afstand mellem møderne. Så går tiden,” siger Henrik Idriss Kise.

Også i regionshuset i Viborg noterer man sig et forløb præget af dialog og fokus på at få midlerne til at række.

”Den nye aftale er resultatet af et langt forhandlingsforløb med en tæt og konstruktiv dialog. Begge parter har været optaget af at bruge sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt, og det fælles fokus har været medvirkende til, at vi kom i mål,” siger regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc.) i en pressemeddelelse.

Lægevagten vil fremover have konsultationer i Aarhus, Randers, Horsens, Viborg, Gødstrup, Silkeborg, Holstebro, Grenå, Skive, Ringkøbing og Lemvig. Og fra 1. september i år indfører lægevagten et nyt bookingsystem, hvor lægevagten efter visitation kan booke opmødetid for patienter, der skal ses i en lægevagtkonsultation, så patienterne i videst muligt omfang kan bruge ventetiden i eget hjem. Og fra marts 2024 træder den nye regionale natteordning til akut brug altså i kraft.

Lægevagtaftalen forudsætter endelig godkendelse i regionsrådet og hos PLO-Midtjyllands medlemmer.

I Region Syddanmark er forhandlingerne omkring en reform af lægevagten gået i juridisk hårdknude, i Region Nordjylland forventer man, at en aftale er klar omkring marts.