Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

"Vi kommer til at have et skærpet fokus på kontrol med praktiserende læger, og vi afviser ikke, at der også i fremtiden vil være flere klinikker, som vi på denne måde vil gribe til handling overfor," siger Mads Duedahl.

Region politianmelder lægeklinikker: Opfordrer alle borgere til at henvende sig med forkerte ydelser

Region Nordjylland politianmelder nu flere klinikker i alle Lægehus-koncernen og advarer om, at kontrollen vil blive skærpet i forhold til alle praktiserende læger. Regionen opfordrer alle borgere til at henvende sig, hvis de opdager fejl i ydelser på Sundhed.dk.

DR Kontant afslørede i sidste uge, at lægekoncernen ´alles Lægehus´ angiveligt opkrævede honorarer for ikke-leverede ydelser og i en instruks vejledte sine klinikker til kun minimalt at se kronisk syge, fordi de er på fast ydelse.

Det har fået Region Nordjylland til at gå i gang med at undersøge ydelser og honorering i samtlige 10 lægeklinikker i Nordjylland, der samarbejder med alles Lægehus. Undersøgelsen indtil nu understøtter, at der kan være begrundet mistanke om fejlagtige registreringer på konkrete patientforløb.

"Vi har dags dato politianmeldt flere klinikker. Vi mener, der er begrundet mistanke om, at der foregået snyd med ydelser, og at der derfor er udbetalt honorar, der ikke er honorarværdige," siger Mads Duedahl (V), regionsrådsformand.

"Instruksen viser, at der har været et større fokus på indtjening end på patienternes ve og vel. Det er stærkt bekymrende blandt andet at læse i instruksen, at kronikere helst ikke skal tilses, da de ikke udløser honorar for konsultationer," siger han.

Klinikkerne indbringes desuden også for Samarbejdsudvalg for almen læger i Region Nordjylland.

Desuden vurderer Region Nordjylland, at der på baggrund af instruksen, der er anvendt i alles Lægehus, er grundlag for at indbringe samtlige alles Lægehus klinikker i Nordjylland til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan forholde sig til patientsikkerheden i klinikkerne.

Opfordrer borgere til at henvende sig

Også i forhold til alle praktiserende læger generelt vil kontrollen blive skærpet, advarer formand i Region Nordjylland, Mads Duedahl (V). Regionen opfordrer nemlig alle borgere til at henvende sig, hvis de opdager fejl i ydelser på Sundhed.dk.

"Vi kommer til at have et skærpet fokus på kontrol med praktiserende læger, og vi afviser ikke, at der også i fremtiden vil være flere klinikker, som vi på denne måde vil gribe til handling overfor," siger Mads Duedahl.

Regionen opfordrer også borgere til at henvende sig, hvis de opdager fejl på sundhed.dk.

"Hvis du som borger har fået registret ydelser på Sundhed.dk, som du ikke kan genkende, så hører vi gerne fra dig. Det kan være med til, at vi får øje på områder, hvor der potentielt sker fejl i de registrerede ydelser," skriver regionen.

PLO: Der skal slås ned på systematisk svindel

Formand for de praktiserende læger (PLO), Jørgen Skadborg, var i kølvandet på DR Kontants afsløringer ude at sige, at koncernes opkrævede honorarer for ikke-leverede ydelser og instruks i at vejlede sine klinikker til kun minimalt at se kronisk syge er en yderst alvorlig sag, som regionerne bør følge op på.

”DR Kontant efterlader seerne med det klare indtryk, at man i alles Lægehus har et alt for ensidigt fokus på den økonomiske bundlinje. Det er meget alvorligt, at koncernen udarbejder en vejledning, der tilskynder til ydelsesoptimering frem for sundhedsfaglige hensyn”, sagde Jørgen Skadborg.

Han tilføjede, at alle læger bør holde sig til den officielle vejledning, som PLO og RLTN har udgivet i fællesskab i januar 2022.