Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Det er mit indtryk, at der er foregået et kompromis i forbindelse med stigningen af medicinudgifterne, hvor regeringen ikke har ønsket at udskrive en blankocheck til regionerne, hvad fremtidige udgiftsstigninger i medicin angår. Til gengæld har regionerne så fået lov til at overtage IRF som et af de værktøjer, der kan bidrage til økonomistyringen omkring ordinering af receptmedicin," siger Jes Søgaard.

Professor om lukning af IRF: Medicinrådet sat ind for at få mere styr på medicinudgifterne

Medicinrådet overtager opgaven med at vejlede praktiserende læger i forhold til ordinering af receptmedicin – en opgave, som hidtil har været hos Indsatser for Rationel Farmakoterapi under Sundhedsstyrelsen. Sundhedsøkonom advarer om, at fagligheden kan gå tabt, når man flytter rådgivningen tættere på driften og regnearkene i regionerne.

Lørdag indgik regionerne og regeringen en økonomiaftale for 2025, og den medfører et løft af sundhedsområdet på 1,95 milliarder kroner i 2025 i forhold til 2024. Aftalen indebærer også en række værktøjer og IT-løsninger, der skal være med til at afbøde det pres på økonomien, som blandt andet den demografiske udvikling og de stigende medicinpriser udgør.

Regionerne havde ønsket en medicingaranti, som kunne tage højde for nye stigninger i medicinpriserne. Det fik de ikke. Men regeringen og Danske Regioner vil arbejde for at sikre en bedre styring og et mere rationelt medicinforbrug, lyder det i den økonomiske aftale.

Medicinrådet overtager derfor opgaven med at vejlede praktiserende læger i forhold til ordinering af receptmedicin fra Sundhedsstyrelsen. Den opgave har hidtil ligget hos Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) hos Sundhedsstyrelsen, men dette organ lukker i 2025.

I forbindelse med flytningen fra Sundhedsstyrelsen til regionernes Medicinråd vil regionernes indkøbsorganisation Amgros i en afgrænset periode på tre år indsamle erfaringer omkring forhandling af rabatter på udvalgte lægemidler i tilskudssystemet. Tiltaget kræver en lovændring, da det p.t. kun er dyr hospitalsmedicin, medicin, der undergår revurdering, eller medicin, der udlægges til praksissektoren, som er kandidater til forhandling.

For sundhedsøkonom, professor emeritus Jes Søgaard fra Syddansk Universitet er flytningen af farmakologiske anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til regionerne (Medicinrådet) et eksempel på, at økonomisk styring og tænkning finder vej til de fleste dele af sundhedsvæsnet.

”Det er mit indtryk, at der er foregået et kompromis i forbindelse med stigningen af medicinudgifterne, hvor regeringen ikke har ønsket at udskrive en blankocheck til regionerne, hvad fremtidige udgiftsstigninger i medicin angår. Til gengæld har regionerne så fået lov til at overtage IRF som et af de værktøjer, der kan bidrage til økonomistyringen omkring ordinering af receptmedicin. Jeg tænker muligvis, at grundlæggeren af IRF, nyligt afdøde Jens Peter Kampmann (1941-2024, red.), ikke ville bryde sig om det. Der er jo en fare for, at fagligheden kan gå tabt, når man laver den her flytning og knytter rådgivning tættere sammen med driften.”

Bliver ikke som før

Dorte Glintborg er farmaceut og chefkonsulent hos Medicinrådet. Hun sender også stifteren af IRF, der forlod rådgivningen i 2009, en varm tanke på LinkedIn:

”Det bliver aldrig igen som det IRF, Jens Peter Kampmann gav videre i 2009 (RIP), men ‘brøken’ lever videre og er fortsat en vigtig grundsten i Medicinrådets arbejde,” skriver Dorte Glintborg. Brøken, som hun fremhæver, er en reference til formlen ’Effekt: (bivirkninger x pris)’.

Hos DSAM er formand, praktiserende læge Bolette Friderichsen, først og fremmest rosende over for den assistance, IRF har udgjort hidtil:

”DSAM oplever et meget fornemt samarbejde og fællesskab med IRF, der gennem årtier har forstået at formidle praksisnære artikler, som vi bruger i klinikken og i intern undervisning. Vi har oplevet et organ, der rent faktisk forstår, hvad vi laver som generalister, under de begrænsninger, vilkår og rammer, der er i almen praksis, og med den population, vi skal betjene.”

Bolette Friderichsen fortsætter:  

”Vi er kede af, hvis det går tabt, men vi kan da håbe på, at Medicinrådet vil bygge videre på den erfaring, der er bygget op, hvem ved, måske med nogle af de samme personer ombord.”

Professor i farmakologi, Anton Pottegård fra Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet finder den nye konstruktion spændende. 

Han påpeger, at den udgave af IRF, som Kampmann grundlagde ved årtusindeskiftet, skulle løse en radikalt anden opgave end den, lægestanden står med i dag. 

“Dengang var der et stort behov for at etablere en grundforståelse af, at ikke alle piller er lige gode, og at noget er mere rationelt end andet. Den pointe har Kampmann og IRF slået fast for længst. Opgaven i dag er snarere at opskalere og udvikle værktøjer, som i en travl klinisk hverdag kan gøre det rationelle arbejde lettere og mere tilgængeligt. IRF har alle dage udmærket sig ved at have en forståelse for det behov, almen praksis har, og møde almen praksis, der hvor de er. Det, håber jeg, at man vil kunne fastholde i den nye konstruktion,” siger Anton Pottegård. 

En rådgivning, der har været flyttet rundt før

Den aktuelle flytning er ikke første gang, at praktiserende lægers medicinske rådgivning får nyt tag over sig.

Institut for Rationel Farmakoterapi blev oprettet i 1999 og fik til opgave at levere neutral information om den mest fornuftige brug af lægemidler.

Frem til 2012 var Institut for Rationel Farmakoterapi en del af Lægemiddelstyrelsen og siden 2012 en del af Sundhedsstyrelsen.

Da IRF ophørte med at være en selvstændig enhed under Lægemiddelstyrelsen i 2012, blev det mødt med en del kritik fra fremtrædende læger.

Stifteren af IRF, overlæge, farmakolog Jens Peter Kampmann, kaldte dengang flytningen meget forkert.
”Det er helt gakkelak. Politikerne står i fjernsynet og siger, at de gerne vil have uvildig, offentlig lægemiddelinformation, og så nedlægger de det, vi har uden at sætte noget andet i stedet. Det har vi hørt før - det kaldes hykleri,” sagde han til Dagens Medicin dengang. Jens Peter Kampmann bliver i Ugeskriftet for Lægers mindeord udråbt til et fyrtårn inden for den kliniske farmakologi.

I 2017 skiftede Institut for Rationel Farmakoterapi navn til Indsatser for Rationel Farmakoterapi. Og helt frem til den senest annoncerede flyttedag for IRF har organet været på de praktiserende lægers radar.  

”IRF har tidligere været en større hjælp for praktiserende læger, men de laver ikke længere udtømmende rekommandationslister for en hel gruppe præparater. I stedet er der nu enkelte nedslag,” udtalte pensioneret praktiserende læge og forsker Lotte Hvas for få uger siden. Ordene faldt i forbindelse med en overvejelse om korrekt brug af hormonpræparater til kvinder i overgangsalder.

Medicinrådets formand Jørgen Schøler byder det nye samarbejde med almen praksis velkommen.

”Det giver god mening at lægge opgaven med vejledninger til de praktiserende læger hos Medicinrådet og bygge videre på de erfaringer, vi har med at udarbejde behandlingsvejledninger til primærsektoren, og på vores solide faglige fundament med blandt andet fagudvalg. Men allerførst går vi nu i gang med at se på, hvordan vi løser opgaven bedst, og hvilke ressourcer, det kræver,” skriver formanden i en mail. 

Medicinrådet har tidligere lavet behandlingsvejledningen for type 2-diabetes.